Veel gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen, VHL

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.

Gemeente Vijfheerenlanden

Hier vindt u de meest gestelde vragen over (de opvang van) Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.

We werken deze regelmatig bij.

Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich melden?

Registratie

Oekraïense vluchtelingen moeten zich laten registreren in de gemeente waar ze (tijdelijk) verblijven, ook wanneer je niet in een officiële opvang zit (bijvoorbeeld een gastgezin). Je moet je registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) - zie de link voor meer informatie. Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben.

Belangrijk

  • Per persoon is het nodig om een eigen registratieformulier in te vullen, óók voor minderjarigen.
  • Let op, u maakt géén afspraak om bij ons op kantoor langs te komen.
  • Ná ontvangst van het ingevulde formulier, nemen wij contact met u op en plannen we samen met u een afspraak in, eventueel met gerelateerde familieleden.

Vestiging vanuit het buitenland

Реєстрація

Біженці з України повинні зареєструватися в тому муніципалітеті, в якому вони (тимчасово) перебувають. Це також необхідно зробити, якщо ви не проживаєте в офіційному притулку (наприклад, ви проживаєте в приймаючій родині). Вам необхідно зареєструватися у Basisregistratie Personen (BRP) у муніципалітеті - детальнішу інформацію можна знайти за наступним посиланням. Для того, щоб зареєструватися, вам необхідно надати документ, що посвідчує особу, наприклад український паспорт.

Vestiging vanuit het buitenland

Registratie zonder identificatiebewijs

Volwassenen zonder identificatiebewijs kunnen zich op dit moment niet registreren. Je moet je alsnog melden bij de gemeente.

Kinderen uit Oekraïne zonder identificatiebewijs kunnen met hun ouders worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente. Bij gebrek aan overige documenten kunnen ouders een verklaring onder eed afleggen waarin de identiteit van de kinderen wordt vastgesteld. De kinderen worden dan vervolgens ingeschreven door de gemeente.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid over Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP

Реєстрація без посвідчення особи

На даний момент дорослі без документу, що посвідчує особу, не можуть зареєструватися у муніципалітеті. Проте ви все одно повинні звернутися з заявою про реєстрацію до муніципалітету.

Діти з України без документу, що посвідчує особу, можуть бути зареєстровані у муніципалітеті разом зі своїми батьками. У разі відсутності документів, що посвідчують особу, батьки дитини можуть підтвердити особу дитини під присягою. Після того дитина може бути зареєстрована у муніципалітеті.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid over Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP

Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit

Er is momenteel geen speciale regeling voor Oekraïense vluchtelingen met een andere nationaliteit (personen die bijvoorbeeld een studievisum voor Oekraïne hebben of getrouwd zijn met een Oekraïner). Sommige mensen met een andere nationaliteit die een verblijfsvergunning in Oekraïne hebben, kunnen dezelfde vergunning en rechten krijgen als Oekraïense vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit. Ze kunnen zich bij de gemeente inschrijven als ze in het bezit zijn van identificatiedocumenten en kunnen aantonen dat ze legaal in Oekraïne verbleven. Anderen moeten wellicht een verificatietraject doorlopen waarbij wordt gekeken of zij moeten terugkeren naar hun land van herkomst of bescherming in Nederland moeten krijgen.

De verblijfstatus van vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit zou kunnen veranderen, hou daarvoor de website van IND in de gaten.

Біженці з України з іншими національностями

Наразі немає спеціального режиму для українських біженців інших національностей (наприклад, осіб, які мають навчальну візу в Україну або перебувають у шлюбі з українкою). Люди інших національностей не можуть розраховувати на 90-денний безвізовий період. Тому їм потрібна віза, щоб подорожити перебування в Європі на законних підставах. Коли ці особи подають заяву про надання притулку в Нідерландах, буде перевірено, чи можуть вони повернутися до країни походження чи ні. Спеціальний статус проживання українських біженців з іншою національністю може змінитися найближчим часом. Будь ласка, уважно стежте за веб-сайтом IND

Website Immigration and Naturalisation Service

Zijn vluchtelingen verzekerd voor zorgkosten?

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. De manier waarop de kosten hiervan worden vergoed of gedeclareerd, verschilt naar gelang de vluchteling een BSN nummer heeft of niet.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid - Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en gezondheid

Is er hulp voor Oekraïners om Nederlands te leren?

•    Er zijn verschillende hulpmiddelen gemaakt om de taalbarrière te overbruggen. Zo heeft Tobii Dynavox communicatiekaarten gemaakt. Aan de hand van plaatjes kan zo een ‘gesprek’ gevoerd worden over algemene zaken. Er is ook een medische variant.
•    Touch to Tell heeft zogenaamde praatkaarten ontwikkeld die ook werken aan de hand van iconen.
•    Op www.bibliotheeklekenijssel.nl is een speciale pagina beschikbaar met tips voor Oekraïners om Nederlands te leren

Waar kunt u terecht met (vragen over) een baan voor Oekraïners?

Heeft u een aanbod voor een baan voor vluchtelingen of vragen hierover?

Hoe kan ik geld doneren voor de mensen in de Oekraïne?

U kunt geld doneren aan het Rode Kruis via Giro 555. U kunt met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

Zijn er inzamelacties of kan in spullen inzamelen?

In Nederland en Vijfheerenlanden zijn diverse lokale initiatieven die spullen verzamelen en naar Oekraïne en of buurlanden brengen. Een overzicht vindt u op de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Ook het Rode Kruis brengt goede spullen naar onder andere Oekraïne. Er zijn geen inzamelacties vanuit het Rode Kruis. Ze kopen bij voorkeur zelf de benodigde spullen in. Het beste is als mensen geld doneren aan het Rode Kruis (Giro 555).

Heeft de gemeente een specifieke vraag naar spullen dan zullen we een beroep doen op partners en/of een oproep doen aan bewoners.

Als wij spullen nodig hebben, doen wij hiervoor een oproep via Stichting MeHoRo. Dus hou hun website in de gaten of de Facebookpagina MeHoRo in de gaten.

Kan ik vrijwilliger worden of iets doen?

Laat weten wat u wilt betekenen via de website van VluchtelingenWerk Nederland of aan de gemeente vluchtelingen@vijfheerenlanden.nl.

Ik wil een initiatief starten (met onze inwoners). Wat kan ik doen?

Meld uw initiatief aan op de website van VluchtelingenWerk Nederland. Zo wordt uw initiatief ook bekend bij de afdeling Vluchtelingenwerk in Vijfheerenlanden.

Ik heb vrienden of familie in Oekraïne. Hoe kan ik hen hier naartoe halen?

Reizen naar Oekraïne is op dit moment niet veilig. Oekraïners met een biometrisch paspoort kunnen vrij reizen naar Nederland en zonder verblijfsvergunning 180 dagen in Nederland blijven in de vrije termijn. Diegene hoeft daarom niet direct asiel aan te vragen en zich ook niet te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit hoeft ook niet als de vrije termijn (of visum kort verblijf) al is verlopen. Meer informatie is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (NID).

Kan ik iemand in mijn huis opvangen?

U kunt zich als gastgezin aanmelden via de website van VluchtelingenWerk Nederland of de website van RefugeeHomeNL.

Ondersteuning

De welzijnsorganisaties SamenDoen en Welzijn Vianen kunnen ondersteuning bieden bij de particuliere opvang van Oekraïners. Neemt u hiervoor contact op met:

Opvang in Leerdam:
Sofie Geelen
06 - 8365 2071
sgeelen@samendoen.expert

Opvang in voormalig Zederik
Monique Jakobs
06 - 8367 5000
mjakobs@samendoen.expert

Opvang in Vianen:
Agnes Maijer
06 - 3847 9160
a.maijer@welzijnvianen.nl

Ik ben gastgezin, maar ik houd het niet vol, wat nu?

De oorlog in Oekraïne duurt voort en er is vooralsnog geen zicht op een einde van de oorlog. De opvang van uw Oekraïense gasten kan u daardoor teveel worden.

Onderneem in dat geval de volgende acties:

  1. Meld het bij de organisatie die uw Oekraïense gasten bij u heeft geplaatst.
  2. Meld het bij onze gemeente via vluchtelingen@vijfheerenlanden.nl.
  3. Meld uw gasten aan bij RefugeeHomeNL (of laat uw gasten zichzelf aanmelden).
Er is heel veel informatie. Wat is echt?

Er wordt veel informatie en nieuws verspreid. Over desinformatie en nepnieuws leest u meer op de website van de Rijksoverheid op de pagina Russische inval in Oekraïne..

Wat doet de gemeente?

Op maandag 14 maart 2022 arriveerden er 72 vluchtelingen in het gemeentehuis in Meerkerk. Zij wonen sindsdien in de achtervleugel van het gemeentehuis en hebben keuken en toiletgelegenheden in het voormalige politiegebouw. De kamers zijn ingericht voor 4-6 personen wat in de praktijk neerkomt dat 1 of soms 2 gezinnen of enkele eenlingen een kamer delen. Ook zijn er een 10-tal honden meegekomen uit Oekraïne. Soms reizen er mensen door, soms gaan er enkele mensen terug maar de grote meerderheid leeft sindsdien samen, met zijn ups en downs. Als er gasten vertrekken worden de plekken opgevuld met nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne. De komende tijd betekent dat ook dat vrijkomende plekken eerst zullen worden toebedeeld aan vluchtelingen die al bij particulieren in de gemeente Vijfheerenlanden verbleven maar die daar na een aantal maanden verblijf moeten vertrekken. Voorwaarde is wel dat deze mensen in de groep passen, dit vanwege de leefbaarheid en sociale cohesie.

Informatie over het 'laten logeren van vluchtelingen'

We horen veel vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is de logeerregeling beschikbaar. Dit betekent dat vluchtelingen in de periode dat zij wachten op woonruimte in de gemeente bij vrienden, familie of een gastgezin kunnen verblijven. Zij houden dan recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg.

90 dagen visumvrij in Nederland

Oekraïners die in Nederland verblijven hoeven niet per se meteen asiel in Nederland aan te vragen. Zij kunnen hier 180 dagen visumvrij verblijven. Voor Oekraïners die in Nederland asiel hebben aangevraagd geldt nu nog de regel dat zij in COA-opvang moeten verblijven. Staatssecretaris Van der Burg stelde op 1 maart dat hij het voor Nederlanders die een logeerplek hebben makkelijker wil maken om Oekraïners op te vangen.

Lees hier meer over op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst 'Oekraïne: gevolgen voor verblijf en aanvragen Oekraïners en Russen.

Waarom meer vluchtelingen?

In een eerste inschatting gingen we ervan uit dat er plaats was voor circa 50 vluchtelingen. Er is echter behoefte aan veel opvangplekken in onze regio. Daarom hebben we een deel van de begane grond ook ingericht. Zodat er nu plek is voor 82 vluchtelingen.

Wat is de samenstelling van de groep?

De groep vluchtelingen in het gemeentehuis in Meerkerk bestaat voornamelijk uit vrouwen en kinderen. Ongeveer 50% van de gasten zijn volwassenen en 50% kinderen. Van de volwassenen is meer dan 80% vrouw. Inmiddels zijn alle vluchtelingen ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente. De meeste volwassenen zijn aan het werk. De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar school bij OBS De Springplank en De Rank in Meerkerk. Kinderen in de middelbare schoolleeftijd gaan naar de internationale school Ithaka in Utrecht.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?

Wij weten niet hoe lang de vluchtelingen blijven. Dat hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne. Wij hebben het gemeentehuis zo ingericht, dat zij er langere tijd kunnen blijven wonen, als dat nodig is. Het verblijf is tijdelijk.

Kan ik vanaf maandag nog in het gemeentehuis terecht?

De dienstverlening vanuit het gemeentehuis in Meerkerk gaat gewoon door. Op afspraak kunt u bij ons terecht. Ook de raadszaal blijft beschikbaar voor de raadsvergaderingen en de trouwzaal voor huwelijken.

Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht heeft een pagina Veelgestelde vragen opvang Oekraïense vluchtelingen. Op deze pagina vindt u ook een speciale brochure van het Kenniscentrum Europa Centraal.