Het gebied Vijfheerenlanden bestaat 735 jaar

Op donderdag 11 april krijgen de eerste 735 bezoekers van de afdeling burgerzaken een aardigheidje. Het is dan 735 jaar geleden dat de oprichtingsakte voor het gebied Vijfheerenlanden werd ondertekend door elf adellijke heren. Dat moet gevierd worden!

Op donderdag 11 april krijgen de eerste 735 bezoekers van de afdeling burgerzaken een aardigheidje. Het is dan 735 jaar geleden dat de oprichtingsakte voor het gebied Vijfheerenlanden werd ondertekend door elf adellijke heren. Dat moet gevierd worden! 

In 1277 werd op de Lekdijk een dwarsdijk, de Zouwendijk, aangelegd om zo de Alblasserwaard te beschermen tegen wateroverlast uit Gelderland. Het gebied ten oosten van de Zouwendijk kreeg hierdoor last van het water uit de Betuwe. Om verdere wateroverlast te voorkomen tekenden elf adellijke heren op 11 april 1284 in de kerk van Everdingen de overeenkomst “Unie van Vijf Heeren”. Op deze manier beschermden ze het gebied tegen het water. Bijvoorbeeld door de aanleg van de Diefdijk, die loopt van de Lekdijk ten oosten van Everdingen naar de Noorder Lingedijk boven Leerdam. 

De naam van de gemeente komt niet uit de lucht vallen. Sinds 1428 zijn de heren van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen de baas over het gebied dat nu Vijfheerenlanden heet.

Foto van de oprichtingsakte. Gevolgd door de tekst: Het gebied Vijfheerenlanden dankt zijn naam aan de Heren Van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen. In 1284 tekenden zij de akte om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen de wateroverlast vanuit de Gelderse Betuwe.