Openbare raadsvergadering

Op donderdag 21 maart 2019 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk.

Op donderdag 21 maart 2019 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk (Prinses Marijkeweg 1).

Belangrijke punten op de agenda zijn:

Hamerstukken

 • Benoemen commissieleden
 • Verkoop gebouw M3
 • Vaststelling bestemmingsplan Zouwendijk 67 te Meerkerk
 • Vaststelling bestemmingsplan Lagewaard 5 te Tienhoven aan de Lek
 • Vaststelling bestemmingsplan de Boomgaard Zijderveld
 • 3e herziening exploitatieplan Hoef en Haag
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
 • Kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
 • Benoemen van vertegenwoordigers in besturen van verbonden partijen
 • Aanwijzing Lokale Omroep SPO-BCVW
 • Financiële verordening en treasurystatuut
 • Verordening onroerende zaakbelastingen

Bespreekstukken

 • Stadspark Leerdam
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Begroting 2019

De agenda en onderliggende stukken zijn ook online te bekijken.

Online

De vergadering kunt u rechtstreeks online volgen.