Verkiezingen 2019

In 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Waterschappen en het Europees Parlement.

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 20 maart

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 20 maart 2019. Informatie over deze verkiezingen kunt u vinden op deze pagina.

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. 
Nederlandse burgers hoeven zich niet te registreren. Heeft u een EU-nationaliteit en u wilt stemmen, dan moet u zich registreren. Registratieverzoeken moeten uiterlijk op 9 april 2019 ingeleverd zijn. Registratieverzoeken zijn beschikbaar bij team Burgerzaken. Meer informatie omtrent de Europese verkiezingen volgt later.