Auteursrecht

Persoonlijk gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan met bronvermelding. De gemeente behoudt het auteursrecht voor van beeldmerken, logo's, illustraties en foto's.

Persoonlijk gebruik (niet-commercieel gebruik) van de inhoud van deze site is toegestaan. Neemt u een bericht over, vermeld hierbij dan 'Bron: gemeente Vijfheerenlanden'.

De gemeente Vijfheerenlanden behoudt zich het auteursrecht voor van beeldmerken, logo's, wapens, illustraties en fotomateriaal. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier.

Verwijzingen naar externe websites

De verantwoordelijkheid voor de inhoud en het auteursrecht van informatie die via links op deze website toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.