Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden.

Gemeente Vijfheerenlanden wil voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 13 juni 2019.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove.
  • Interne controle vóór publicatie: het webteam toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: het webteam voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: het webteam gebruikt speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent en Siteimprove.
  • Training werknemers: Het webteam heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.