Overzichtspagina Bestuur

 • College van burgemeester en wethouders

  Burgemeester en wethouders, collegebesluiten, activiteiten college en onderscheidingen.

 • Gemeenteraad

  Samenstelling gemeenteraad, fracties, gemeenteraadsleden en vergaderingen.

 • Gemeentewapen, -logo en ambtsketen

  Het wapen en het logo van de gemeente Vijfheerenlanden stralen uit wie de gemeente is en hoe we ons willen presenteren. Ons logo is open en transparant en ons wapen is geladen met historie. Nauw daarmee verbonden is de ambtsketen.

 • Huldiging sporters

  Gemeente Vijfheerenlanden is trots op sporters en teams die een belangrijke prestatie hebben geleverd. Het college en de gemeenteraad willen deze sporters graag kunnen huldigen.

 • Jeugdpenning

  Kinderen en jongeren die zich actief inzetten voor hun medemens zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. De Vijfheerenlanden Jeugdpenning wordt daarom uitgereikt aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar.

 • Koninklijke onderscheidingen

  Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding? Een sportcoach, een bestuurslid of een andere vrijwilliger? Vraag dan hier een lintje aan.

 • Organisatie

  Beleid & regelgeving, Financiën, buurttoezicht, Wijkambassadeurs, afspraak maken, openingstijden en vacatures.

 • Toekomstvisie Focus 2035

  De gemeente Vijfheerenlanden wil de komende vijftien jaren investeren in een vitale samenleving, betere bereikbaarheid, optimale kansen voor de inwoners en innovatieve duurzaamheid.

 • Verkiezingen

  Verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten of gemeenteraad. Wie mag er stemmen? Hoe kan je stemmen?