Collegebesluiten

De besluiten van het college van B&W zijn openbaar. Hier kunt u deze besluiten inzien.

Wanneer het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders gaat vergaderen zullen de besluitenlijsten hier gepubliceerd worden.

Uitgelicht