Burgemeester Jan Pieter Lokker

Jan Pieter Lokker

Burgemeester Jan Pieter Lokker

“We gooien ramen en deuren open, verlagen drempels om elkaar te ontmoeten en samen te werken aan een mooie toekomst voor onze gemeente Vijfheerenlanden.”

  • Strategische visieStrategische visie
  • DienstverleningDienstverlening
  • WinkelopenstellingWinkelopenstelling
  • VeiligheidVeiligheid
  • SamenwerkingSamenwerking

Visie

‘Samen sterk’ is een motto dat veel gebruikt wordt. In onze complexe samenleving is het belangrijk en noodzakelijk om met elkaar de schouders eronder te zetten. Om maatschappelijke problemen op te lossen en kansen te benutten die gemeente Vijfheerenlanden in alle opzichten gezond en leefbaar houden. In onze gemeente mag en kan iedereen vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid meedoen. Dat is niet alleen vrijblijvend meepraten, maar daadwerkelijk bijdragen aan oplossingen.

Dienstverlening en communicatie

Onze dienstverlening is volop in beweging. Vooral de digitale dienstverlening zal de komende periode verder worden ontwikkeld. Persoonlijke contacten tussen inwoner en medewerker van de gemeente, tussen inwoner en bestuurder zullen versterkt worden.

Winkelopenstelling

In het coalitieakkoord is expliciet aangegeven dat er enquête wordt gehouden onder alle inwoners van Vijfheerenlanden over de winkelopenstelling op zondag. De uitslag is op 2 april 2019 gepresenteerd.

Veiligheid

Een veilige buurt is ieders verantwoordelijkheid. Samen met onze Boa’s, politie en brandweer zorgen we voor meer veiligheid op straat, en bij de inwoners thuis.

Samenwerking

Met onze buurgemeenten bouwen we aan een economisch en sociaal sterke regio die meetelt in Randstad Holland. Ook daar richten wij ons als bestuur op een hechte samenwerking.