9. Economie

Vraag

9. Economie

Antwoord

Voldoende vestigingslocaties voor ondernemers zijn belangrijk

Het is van groot economisch belang om voldoende vestigingslocaties en uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemers te hebben en te houden
De huidige bedrijventerreinen van Vijfheerenlanden zijn nagenoeg vol maar de vraag naar bedrijfspercelen blijft hoog. De uitbreiding van een bestaand of de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein kost jaren en moet tijdig worden opgepakt. Wij zien in eerste instantie ruimte voor uitbreiding in Leerdam, Meerkerk en Vianen. De ruimte daarvoor is in principe ook beschikbaar. In een op te stellen visie op bedrijfsterreinen zullen wij deze ruimtebehoefte onderbouwen. In de visie zal ook aandacht worden besteed aan het verduurzamen van onze bedrijfsterreinen. Hier gaan wij samen met onze ondernemers actief aan werken. 

Wij faciliteren snel internet en participeren daarin niet financieel

Wij willen een convenant aangaan met een of meerdere marktpartijen die glasvezel willen aanleggen. Wij bepalen de voorwaarden waaronder marktpartijen deze aanleg mogen uitvoeren (bijvoorbeeld wat betreft degeneratiekosten, leges en aanlegdieptes). De gemeente Vijfheerenlanden zal echter niet financieel participeren in snel internet of garanties afgeven.  

Wij kopen meer in bij lokale ondernemers

In ons geharmoniseerde maar ook vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben wij meer ruimte om lokale ondernemers zoveel mogelijk uit te nodigen om in te schrijven op door ons in de markt te zetten overheidsopdrachten. In 2019 harmoniseren wij ons lokale detailhandelsbeleid. Wij zullen harmoniseren, maar niet synchroniseren. Wij houden dus oog en ruimte voor lokale verschillen.