Wethouder Cees Taal

Cees Taal

Wethouder Cees Taal

“Ik geloof in de kracht van de inwoners van onze mooie gemeente, samen bouwen we aan Vijfheerenlanden.”

  • Recreatie en toerismeRecreatie en toerisme
  • Sociaal domeinWerk en inkomen
  • LocatieWijken van Vianen

Recreatie en toerisme

Vrijstad Vianen, Leerdam Glasstad en de unieke Zouweboezem zijn de parels van Vijfheerenlanden. Door onderlinge verbinding en behoud van het unieke karakter wordt het gebied voor bewoners en voor toeristen een trekpleister. Door aan te sluiten bij ‘Utrecht region’ promoten we gemeente Vijfheerenlanden ook internationaal.

We zitten aan tafel bij het Groene Hart en de regionale maatschappelijke agenda in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Dat zal op termijn leiden tot een toename van minimaal 20 procent van het aantal bezoekers. Voor Glasstad Leerdam hebben we oog voor jonge talentvolle glasblazers om op termijn het ambacht van de glasblazer te waarborgen.

Iedereen doet mee

Iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden heeft het recht om mee te doen en erbij te horen. Daar zetten wij ons optimaal voor in. Velen kunnen dit zelfstandig maar er is ook een groep bewoners die hulp nodig heeft. We spannen ons in om behalve de wettelijk hoeveelheid garantiebanen, extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierin geven wij als werkgever het goede voorbeeld.

Door kwalitatief goede ondersteuning en begeleiding te bieden, bieden we inwoners weer perspectief. Dit draagt ook bij aan het welzijn en geluk van kinderen. We gaan inzetten op creatieve manieren om dit te stimuleren en starten experimenten om het aantal mensen wat in de schuldproblemen zitten terug te dringen. Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is cruciaal om te voorkomen dat er vroegtijdig schoolverlaters zijn.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Wielertoerclub Glasstad Leerdam (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuur Avres (onbezoldigd)
  • Werkwijss en werkwijss Schoon (onbezoldigd)