Wethouder Christa Hendriksen

Christa Hendriksen

Wethouder Christa Hendriksen

“In gesprek gaan met onze inwoners, met respect voor de verschillen tussen de diverse kernen en wijken.”

  • Kernenbeleid en dorpshuizenKernenbeleid en dorpshuizen
  • Openbare ruimteOpenbare ruimte
  • CultuurCultuur en erfgoed
  • DuurzaamheidEnergietransitie en klimaatadaptie
  • DorpenDorpen: Hei- en Boeicop, Lexmond en Schoonrewoerd

 

Kernenbeleid en Dorpshuizen

We hebben oog voor de verschillen in onze dorpen of wijken. We gaan in gesprek met de inwoners en samen kijken we wat er mogelijk is, maatwerk is het uitgangspunt. Wat er in een dorp of wijk nodig is bepalend. En zo kan het dus voorkomen, dat wat voor het ene dorp anders wordt besloten dan voor het andere.

Openbare ruimte

Wat in de openbare ruimte gebeurt, heeft rechtstreeks invloed op hoe je je woonomgeving ervaart. Bij de inrichting is het belangrijk dat de direct omwonenden meedenken en -praten. Door goed onderhoud ziet de buitenruimte er schoon en verzorgd uit. Op die manier voel je je prettig en veilig in je buurt. Door afval te scheiden, waardoor er zo weinig mogelijk restafval overblijft, beperk je de kosten en het is beter voor het milieu.

Cultuur en erfgoed

Kunst leert je op verschillende manieren naar de werkelijkheid te kijken en het prikkelt je fantasie. Het is belangrijk dat er op scholen aandacht is voor kunst en cultuur. Ons erfgoed vertelt iets over wie we zijn en waar we vandaan komen. Daarom hechten we waarde aan de identiteit van onze dorpen en steden.

Energietransitie en klimaatadaptatie

We planten meer bomen, die niet alleen een afname van CO2 veroorzaken, maar ook zorgen voor een koelere omgeving in warme zomers. Gebruik maken van duurzamere energiebronnen is een grote opgave. De inbreng van inwoners, bedrijven, organisaties, regio en lokale energiecorporaties is hierbij onontbeerlijk.

Nevenfuncties

  • Voorzitter bestuur Waardlanden (onbezoldigd)