Wethouder Tirtsa Kamstra

Tirtsa Kamstra

Wethouder Tirtsa Kamstra

“Hoe willen we dat onze kinderen opgroeien en wat is daarvoor nodig?”

  • JeugdzorgJeugdzorg
  • OnderwijsOnderwijs
  • RecreatieSport en bibliotheken
  • LocatieDorpen: Leerbroek, Meerkerk en Nieuwland

Jeugd(zorg)

Jeugdzorg is een stevige uitdaging voor de komende jaren. Centraal staat dat we zorg voor onze jongeren willen op het moment dat dat nodig is. Bij voorkeur voorkomen we zorg door preventie en samenwerking. We werken samen met inwoners, deskundigen uit de jeugdzorg, het onderwijs en anderen die hier over mee willen denken. Zo komen we tot een plan waar zoveel mogelijk mensen en partijen achter staan en wat we samen tot een succes kunnen maken.

Onderwijs

Voor elk kind streven we naar passend onderwijs. Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Scholen zijn een plek waar vroegtijdig ontwikkelachterstanden ontdekt kunnen worden. Naast het opstellen van een breed plan voor jeugd(zorg) en onderwijs, zetten we in op het tegengaan van onderwijsachterstanden. In samenwerking met het onderwijsveld kijken we hoe er een (nog) betere aansluiting mogelijk is tussen onderwijs en arbeidsmarkt Komende tijd wordt er een Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHPO) opgesteld. Zo organiseren we huisvesting voor de lange termijn.

Sport en bibliotheken

Vijfheerenlanden telt een groot aantal sportverenigingen. Steeds meer mensen zien wat sport en bewegen voor hun leven kan betekenen, zowel voor de gezondheid als sociale contacten. Dit biedt mooie kansen voor de verenigingen. Samen met de sportverenigingen gaan we voor Vijfheerenlanden nieuw sportbeleid maken. Doel is een goed, betaalbaar en bereikbaar aanbod van sport- en beweegactiviteiten.

De bibliotheken in onze gemeente zijn ontmoetingsplekken. Ook een plek waar je advies kan krijgen over bijvoorbeeld lezen en voorlezen, het ontwikkelen van betere digi-, lees- en schrijfvaardigheden. Samen met de bibliotheekorganisatie gaan we kijken welke taken de bibliotheek kan oppakken om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen en zelfredzaam te laten zijn.

Nevenfuncties

Op dit moment geen nevenfuncties.