Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, fracties, gemeenteraadsleden en vergaderingen.

 • Samenstelling gemeenteraad

  De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft 31 leden verdeeld over 8 politieke partijen.

 • Vergaderingen gemeenteraad

  De gemeenteraad vergadert één keer per maand op donderdag. De vergaderingen zijn openbaar en live (online) te volgen.

 • Hoe werkt de gemeenteraad

  De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraad is te bereiken via de griffie.

 • Contact met de gemeenteraad

  Stuur een brief naar de raad of vraag om inspraak tijdens een VHL Plein.

 • Jaarverslagen gemeenteraad

  Hier vindt u de jaarverslagen van de raad terug vanaf 2019.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur.

 • Fier op Reis

  Fier op reis is opgesteld door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden en is gebaseerd op de vraag: wat voor een raad willen wij zijn?