Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, fracties, gemeenteraadsleden en vergaderingen.

 • Samenstelling gemeenteraad

  De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft 31 leden verdeeld over 8 politieke partijen.

 • Agenda en stukken

  Activiteiten en vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies, ingekomen stukken, besluitenlijsten, technische en schriftelijke vragen, moties, enzovoort.

 • Hoe werkt de gemeenteraad

  De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraad is te bereiken via de griffie.

 • Contact met de gemeenteraad

  Stuur een brief naar de raad of vraag om inspraak tijdens een VHL Plein.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur.

 • Fier op Reis

  Fier op reis is opgesteld door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden en is gebaseerd op de vraag: wat voor een raad willen wij zijn?