Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer per maand op donderdag. De vergaderingen zijn openbaar en live (online) te volgen.

De gemeenteraad vergadert één keer maand op donderdag. Het eerste deel van deze vergadering is bestemd voor het debat. Dan volgt een schorsing voor fractieberaad. In het tweede deel vindt besluitvorming plaats over de raadsvoorstellen, amendementen en moties.

agenda raadsvergaderingen

Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering, worden elke maand 3 commissievergaderingen gehouden: Commissie Ruimte, Verkeer en Economie(RVE), Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport(WOS) en Commissie Algemene Zaken(AZ).

De vergaderingen zijn ook online te volgen.