Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraad is te bereiken via de griffie.

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraadsleden hebben contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de gemeente) dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zij nagekomen.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand op donderdag. Deze vergadering is enkel bestemd voor het stemmen (de besluitvorming) over allerlei voorstellen. Soms vindt er nog debat plaats over moties en amendementen.

Agenda raadsvergadering

Eén of twee weken voor de raadsvergadering, worden drie commissievergaderingen gehouden:

  • Commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid (RWD)
  • Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS)
  • Commissie Algemene Zaken (AZ)

In deze commissievergaderingen worden de voorstellen inhoudelijk door de raad besproken.

Een week voorafgaand aan de commissievergaderingen vindt het VHL plein plaats. Hier worden raadsleden alvast geïnformeerd over onderwerpen die later op de agenda staan. Ook is hier ruimte voor inwoners om met de gemeenteraad in gesprek te gaan.

Online volgen

Alle vergaderingen zijn ook online te volgen.

Griffie

De griffie bestaat uit 7 medewerkers die de gemeenteraad ondersteunen bij de commissie- en de raadsvergaderingen. Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen via 088 - 599 7362 of griffie@vijfheerenlanden.nl.

Foto Griffie Alles Groep

O. (Odette) Wevers, M. (Marcia) Hulst, J. (Joyce) de Ruiter, E. (Eveline) ten Caat, J. (Joost Jan) Kool, A. (Alexandra) Hop en K.I. (Krista) Goossens.