Koninklijke onderscheidingen

Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding? Een sportcoach, een bestuurslid of een andere vrijwilliger? Vraag dan hier een lintje aan.

Kent u iemand die een lintje verdient? Een sportcoach bijvoorbeeld die al jarenlang op zijn vrije zaterdag een jeugdteam traint? Of een bestuurslid die maandelijkse vergaderingen bijwoont en 1001 zaken regelt? Of iemand die zich op een andere manier inzet voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur of pleegzorg? U kunt ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. 

In het kort

Iemand komt pas in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als deze persoon minstens 15 jaar een minimaal aantal uren per week als vrijwilliger actief is of als deze persoon in zijn werk buitengewone prestaties levert.

De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden beoordeelt de aanvraag en stuurt deze door naar de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, waarna De Kanselarij der Nederlandse Orden een zwaarwegend advies geeft aan de betrokken minister. Als ook het advies van de minister positief is, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

De aanvragen voor de Lintjesregen (die altijd eind april gepland staat), moeten daarom 1 juli het jaar daarvoor al bij de gemeente worden aangeleverd.

Aanvraag indienen

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar de te onderscheiden persoon woont. Op de website van De Kanselarij der Nederlandse Orden vindt u informatie over verschillende onderscheidingen, kunt u een aanvraag digitaal indienen of het officiële voorstelformulier downloaden. 

Wanneer u het ingevulde voorstelformulier en de ondersteuningsbrieven per mail of post wilt indienen, kunt u deze mailen naar kabinet@vijfheerenlanden.nl of opsturen naar Gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v. Kabinet, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. (Op de enveloppe graag ‘Vertrouwelijk’ vermelden.)

Contact

Twijfelt u over de haalbaarheid van een aanvraag, heeft u vragen over de procedure of wilt u de onderscheiding op een ander moment dan de Lintjesregen laten uitreiken, neem dan contact op met een kabinetsmedewerker van de gemeente Vijfheerenlanden via kabinet@vijfheerenlanden.nl of 088 – 599 7324. Wij adviseren en beantwoorden uw vragen graag.