Koninklijke onderscheidingen

Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding? Een sportcoach, een bestuurslid of een andere vrijwilliger? Vraag dan hier een lintje aan.

Kent u iemand die een lintje verdient? Een vrijwilliger die zich lange tijd elke week inzet voor een stichting of vereniging. Een werknemer, kunstenaar of wetenschapper die een bijzondere of zeer uitzonderlijke prestatie op zijn of haar werk levert. Al deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Heeft u iemand op het oog? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente! Want iedereen kan iemand anders voorstellen.

In het kort

Iemand komt pas in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als deze persoon in de afgelopen 25 jaar minstens 15 jaar een flink aantal uren per week als vrijwilliger actief is. Of als deze persoon in zijn werk buitengewone prestaties levert. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een leraar die, naast het uitvoeren van zijn functie, lesboeken heeft geschreven en onderwijsmethoden heeft ontwikkeld die brede navolging krijgen.

De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden beoordeelt de aanvraag en stuurt deze door naar de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. De Kanselarij der Nederlandse Orden geeft vervolgens een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als ook het advies van de minister positief is, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

De aanvragen voor de 'Lintjesregen' (die altijd eind april plaatsvindt), moeten daarom 1 juli het jaar daarvoor al bij de gemeente worden aangeleverd.

Aanvraag indienen

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar de te onderscheiden persoon woont. Op de website van De Kanselarij der Nederlandse Orden vindt u informatie over verschillende onderscheidingen en kunt u digitaal een aanvraag indienen.

Het heeft de voorkeur dat u uw aanvraag digitaal indient. Als dit niet mogelijk is kunt u een leeg voorstelformulier downloaden en invullen. Wanneer u het ingevulde voorstelformulier en de ondersteuningsbrieven per mail of post wilt indienen, kunt u deze mailen naar kabinet@vijfheerenlanden.nl of opsturen naar: Gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v. Kabinet, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. (Vermeld op de envelop ‘Vertrouwelijk’)

Om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten, is het belangrijk om in het voorstelformulier zoveel mogelijk aan te geven op welke terreinen en gedurende welke perioden de betrokkene actief is geweest. Een kabinetsmedewerker van de gemeente Vijfheerenlanden neemt vervolgens contact met u op om de aanvraag door te nemen.

Contact

Twijfelt u over de haalbaarheid van een aanvraag, heeft u vragen over de procedure, of wilt u de onderscheiding op een ander moment dan de Lintjesregen laten uitreiken? De kabinetsmedewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden adviseren en beantwoorden uw vragen graag. U kunt contact opnemen met Francina Boekhout via 088 - 599 7322. Mailen kan natuurlijk ook: kabinet@vijfheerenlanden.nl.