Nieuw college Vijfheerenlanden geïnstalleerd

Maandagavond 9 mei 2022 is het nieuwe college geïnstalleerd in de raadzaal van Meerkerk in de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenteraad heeft de volgende wethouders benoemd: de heren Teus Meijdam, John van der Velden, Kees Bel, Ton van Maanen en Joop van Montfoort.

College gemeente Vijfheerenlanden
v.l.n.r. Ton van Maanen, Teus Meijdam, John van der Velden, burgemeester Sjors Fröhlich, Kees Bel, Joop van Montfoort, gemeentesecretaris Nanette van Ameijde (foto Ferry Verheij)

Maandagavond 9 mei 2022 is het nieuwe college geïnstalleerd in de raadzaal van Meerkerk in de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenteraad heeft de volgende wethouders benoemd: de heren Teus Meijdam, John van der Velden, Kees Bel, Ton van Maanen en Joop van Montfoort. Samen met burgemeester Sjors Fröhlich vormen zij vanaf nu het nieuwe college van de gemeente Vijfheerenlanden.

Coalitie

De huidige coalitie is gevormd op advies van formateur Rinus Houtman. De coalitie omvat 19 van de 31 raadszetels. De coalitiepartijen hebben zich op een constructieve manier ingezet in de formatie. “Mede dankzij een deskundige en enthousiaste ondersteuning van het ambtelijk formatieteam kon het formatieproces snel en efficiënt verlopen”, aldus Houtman.

Portefeuilles

De portefeuilles zijn onderverdeeld per collegelid. De dorpen en steden worden binnenkort per portefeuillehouder onderverdeeld.

De grootste partij, VHL Lokaal, levert twee wethouders, de heer Teus Meijdam en de heer John van der Velden. Meijdam krijgt de portefeuilles Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Afvalinzameling, Monumentenzorg. Van der Velden focust zich op Dienstverlening, Duurzaamheid, Milieu en Water, Energietransitie en Klimaat, Kunst en Cultuur, ICT en Informatieveiligheid, DIV en Gegevensbeheer.

De nieuwe wethouder van Wmo, Volksgezondheid, Jeugd, Onderwijs, Bibliotheken, Sport, Landschap en Landbouw wordt de heer Kees Bel van het CDA. Hij werkt samen met de heer Ton van Maanen aan de portefeuille Landschap en Landbouw.

De heer Ton van Maanen komt namens de SGP in het college. Financiën, Inkoop, Grondzaken, Gemeentelijke eigendommen, Landschap en Landbouw, Economie, Recreatie, Toerisme en Citymarketing. De heer Van Maanen is een nieuw gezicht in Vijfheerenlanden. Hij is een ervaren bestuurder die eerder werkzaam was in West Betuwe.

De heer Joop van Montfoort sluit aan namens de PvdA met als portefeuilles: HRM, Wijk- en dorpsgericht werken en Overheidsparticipatie, Dorpshuisvoorzieningen, Verkeer, Werk en Inkomen en Integratie.

Sjors Fröhlich, burgemeester, behoudt zijn portefeuilles: Kabinet en Representatie, Communicatie, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving en Regionale Samenwerking.

Coalitieakkoord

Tijdens de installatie van het college heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘Samen zijn wij Vijfheerenlanden’ ontvangen. Onder leiding van formateur Rinus Houtman is het coalitieakkoord tot stand gekomen. Het akkoord heeft als rode draad: Betrokken en betrouwbaar en wordt op een later moment inhoudelijk toegelicht.