Programma begroting 2019

In deze programmabegroting 2019 zijn de begrotingen 2018 van de drie voormalige gemeenten en de BVO Vijfheerenlanden samengevoegd en geconsolideerd, zijn de budgetten geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling en zijn de financiële besluiten zoals onder meer genomen bij de Kaderbrief 2019 verwerkt.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Programma begroting 2019 29 april 2019, pdf, 2MB