Senior Beleidsmedewerker RO Juridisch 36 u/w voor twee jaar

Ook altijd op zoek naar oplossingen?

Sr beleidsmedewerker RO Jur website

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Het Team ruimtelijke ontwikkeling is onderdeel van het taakveld Fysieke Leefomgeving. De teams binnen Fysieke Leefomgeving houden zich, samen met inwoners, ondernemers, externe partijen en andere overheden, bezig met het ruimtelijk domein. Daartoe behoren de taakvelden op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, wonen, landschappen, natuur, verkeer & infrastructuur, bodem, lucht, natuur en cultureel erfgoed. Tot de verantwoordelijkheid behoren ook de veiligheid van burgers, handhaven van de lokale openbare orde, op straat, in de wijken, in de horeca en bij evenementen. Fysieke Leefomgeving verstrekt vergunningen op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening, de APV en bijzondere wetten aan burgers en bedrijven. Op het gebied van milieu beperken de taken zich tot regie en beleid.

Binnen dit geheel is het Team ruimtelijke ontwikkeling verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid, zowel lokaal als regionaal, stelt toekomstvisies en omgevingsvisie op en maakt bestemmingsplannen en landschapsplannen.

Dit ga je doen

Je draagt als nieuwe collega niet alleen zorg voor de juridische kwaliteit op het gebied van omgevingsrecht, maar bent ook in staat om, met oog voor kansen en mogelijkheden, samen met belanghebbenden te zoeken naar oplossingen. Dit komt tot uiting in het, samen met collega’s en externen, zorgvuldig doorlopen van procedures tot wijziging van het bestemmingsplan. 

Verantwoordelijkheden

 • Je adviseert het gemeentebestuur over de juridische aspecten van het omgevingsrecht
 • Je begeleidt en verricht complexe specialistische werkzaamheden in het kader van het omgevingsrecht, waaronder in samenspraak met grondzaken het opstellen van anterieure overeenkomsten
 • Je adviseert over en begeleidt procedures op het gebied van afwijkingen van bestemmingsplannen
 • Je toetst bestemmingsplannen en –procedures op juridische kwaliteit
 • Je adviseert over en begeleidt procedures tot wijziging of herziening van een bestemmingsplan
 • Je adviseert over en begeleidt principeverzoeken
 • Je hebt een rol in het wekelijkse overleg met team Vergunningen
 • Je zorgt voor juridische kwaliteitsbewaking van binnen het team geproduceerde stukken of lopende processen
 • Je behandelt planschadeverzoeken
 • Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State
 • Je bent de juridische vraagbaak voor het team
 • Je brengt mee

 • Je hebt een juridische opleiding op minimaal HBO+- niveau en (ruime) kennis en ervaring op het gebied van het omgevingsrecht en procederen
 • Je beschikt over werkervaring in een soortgelijke rol. Ook beschik je over ruime ervaring met het begeleiden van procedures tot wijziging of herziening van het bestemmingsplan
 • Het werken in een politiek-bestuurlijk omgeving is voor jou vertrouwd en je hebt een politieke antenne
 • Je bent iemand met een flexibele instelling en verbindend vermogen. Iemand die van nature creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen
 • Je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk
 • Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur
 • Je werkt zowel in teamverband als zelfstandig, bent initiatiefrijk en oplossingsgericht
 • Je kunt situaties en vraagstukken goed doorgronden en hebt hierin een brede scope
 • Je bent resultaatgericht en slagvaardig. Je werkt als vanzelfsprekend samen en hebt geen moeite met dynamiek en kunt daarin flexibel en pragmatisch opereren

Wij bieden

Wij vinden het belangrijk dat je je betrokken voelt bij de samenleving en je thuis voelt in ons team. De gemeente is verspreid over drie locaties in Leerdam, Vianen en Zederik. Het team ruimtelijke ontwikkeling heeft als uitvalsbasis het gemeentehuis in Vianen.

 • Bruto maandsalaris tussen € 2.973,-- en maximaal € 4.494,-- bij een fulltime dienstverband (schaal 10)
 • De gemeente kent een ruim opleidingsbudget en mogelijkheden tot ontwikkeling
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% bovenop je bruto salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren
 • De functie is voor 2 jaar

Solliciteer!

Reageer met de motivatie en cv vóór 3 december 2020 via https://vacatures.one/19559/solliciteren.
Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie of over de gemeente Vijfheerenlanden, neem dan contact op met netwerkmanager Cees Uittenbogaard via 088 - 599 7510.