Toekomstvisie Focus 2035

De gemeente Vijfheerenlanden wil de komende vijftien jaren investeren in een vitale samenleving, betere bereikbaarheid, optimale kansen voor de inwoners en innovatieve duurzaamheid.

Denk mee over de toekomst van Vijfheerenlanden!

Kom naar de Dag van de Toekomst

Vijfheerenlanden ontwikkelt een toekomstvisie voor de gemeente. De visie loopt tot 2035 en heet: Focus 2035. We kunnen geen visie ontwikkelen zonder uw inbreng!

U bent daarom van harte welkom om mee te denken op 5 september van 19.00 tot 21.30 uur in Helsdingen Sport en Cultuur.

We voeren dan toekomstgesprekken over vijf thema’s. Waar woont u in 2035? Hoe duurzaam bent u dan? Van welk vervoer maakt u dan gebruik? Hoe organiseren we zorg in 2035? Waar en hoe kan onze economie groeien? We horen het graag!

Meldt u zich hier aan. We verheugen ons op uw komst!

Aanmelden Dag van de Toekomst 5 september 2019

Toekomstvisie Focus 2035: ontwikkelingen

De gemeente wil de komende vijftien jaren investeren in een vitale samenleving, betere bereikbaarheid, optimale kansen voor de inwoners en vernieuwing op het gebied van duurzaamheid. Daarbij willen we het eigen karakter van de kernen behouden. De toekomstvisie geeft ons focus bij deze ambities. 

Op dit moment ontwikkelen we de visie. Tot en met eind 2019 informeren we u via deze pagina steeds over het maken van de visie. Ook vindt u hier de momenten waarop u uw mening kunt geven, dus houd deze pagina, maar ook onze Facebookpagina in de gaten! Want ook in de zomer kunt u nog met ons meedenken.

Toekomsttour op de markt

We haalden de afgelopen tijd bijna 500 reacties op tijdens de Toekomsttour op de markten. Inwoners gaven aan wat zij belangrijk vinden voor Vijfheerenlanden. Hartelijk dank voor de waardevolle gesprekken! We hebben alle inbreng verzameld en gebruiken die bij het maken van de toekomstvisie.