Verkiezingen 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen plaats.

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u informatie over deze verkiezingen.

Helpen op het stembureau?

Vindt u het leuk om op woensdag 15 maart 2023 op een stembureau te helpen bij het tellen van de stemmen? Meldt u dan aan via onderstaande knop.

Aanmelding voor het tellen van stemmen

Provinciale Statenverkiezing 2023

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Ga voor meer informatie naar de website van de Kiesraad - pagina Provinciale Staten.

Waterschapsverkiezing 2023

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023. De vorige waterschapsverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019.

Ga voor meer informatie naar de website van de Kiesraad - pagina Waterschappen.

Informatie

Steffie.nl kan u uitleggen wat precies de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen zijn. U kunt daar ook oefenen met stemmen en een kieskompas invullen.