Registreren van nieuwe lokale politieke partijen

Om onder een bepaalde (partij)naam aan verkiezingen te kunnen meedoen, moet u uw partij laten registeren.

Wilt u met uw partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? Om onder een bepaalde (partij)naam aan verkiezingen te kunnen meedoen, moet u uw partij laten registeren.

Eerder geregistreerd

Wanneer uw partij al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten dan is er sprake van doorwerking en dan hoeft de naamsaanduiding niet geregistreerd te worden. Ook plaatselijke partijen die voor de gemeenteraadsverkiezing in 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven de naamsaanduiding niet te registreren.

Nog niet geregistreerd

Laat u dan uiterlijk maandag 20 december registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis in Leerdam.

Acties

U laat de naam registreren waarmee uw partij op de kandidatenlijst wilt staan.

Registratie naam

Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de politieke partij.
 • De afkorting van de naam van de partij.
 • Een combinatie van beide.
 • De naam en/of afkorting mag uit niet meer dan 35 tekens bestaan.
 • De partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid.

Notaris en Kamer van Koophandel

Dat betekent dat u:

 • Eerst een notariële akte moet opstellen waarin u de officiële oprichting vastlegt. In deze akte staan ook de statuten van de partij opgenomen.
 • Uw partij moet inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Blanco lijst

U kunt ook met een blanco lijst aan de verkiezingen deelnemen. In dat geval is registratie van een partij niet nodig. Er staat dan op het stembiljet geen (partij)naam boven de kandidatenlijst, maar alleen een nummer.

Inleveren stukken

Om uw partij te registreren levert u uiterlijk 20 december 2021 stukken bij ons in:

 • Een kopie van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50.
 • Een verklaring van het bestuur van de partij waaruit blijkt wie gemachtigde en/of plaatsvervangend gemachtigde is en dus bevoegd is om een kandidatenlijst in te leveren.

Meer informatie

Voor meer informatie over de registratie van een nieuwe politieke partij kunt u contact opnemen met team verkiezingen via 088 - 599 7000. Kijk voor meer informatie over het registreren van de partijnaam op de website van de Kiesraad.