Nieuws RSS icoon

 • Coronavirus

  22 januari 2021

  Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

 • Stand van zaken Niemans

  25 januari 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de rechtzaak van Niemand Beton

 • Stand van zaken asielopvang

  26 januari 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 • Perceel in Leerdam valt af als asielopvanglocatie

  26 januari 2021

  De locaties Vianen en Meerkerk worden de komende tijd nader onderzocht op haalbaarheid voor kleinschalige opvang.

 • Denk mee over het afval –en grondstoffenbeleid

  25 januari 2021

  Om de afvalscheiding in onze gemeente te verbeteren heeft Reinigingsdienst Waardlanden een aantal vragen aan u.

 • Kap enkele bomen Sluiseiland Vianen

  25 januari 2021

  Voor archeologisch onderzoek en woningbouw op Sluiseiland-Noord in Vianen wordt een klein groepje bomen gekapt.

 • Waardlanden gaat inhoud pmd-containers controleren

  19 januari 2021

  Reinigingsdienst Waardlanden gaat vanaf maandag 18 januari steekproefsgewijs controles uitvoeren op de kwaliteit van de inhoud van de pmd-containers.

 • Ontwerp ambtsketen gemeente Vijfheerenlanden

  14 januari 2021

  Tamara van Kekerix en Guido Schram, van Atelier 79 zullen de eerste ambtsketen ontwerpen en vervaardigen.

 • Laat een warmtescan maken!

  11 januari 2021

  Een warmtescan laat zien of en waar een gevel warmte verliest. Zo kunt u zien waar isolatie ontbreekt, of er naden en kieren zijn en of er koudebruggen zijn. Zo kunt ook u snel zien waar u energie in huis kunt besparen.

 • Herinrichting Koningin Emmalaan in Leerdam is gestart

  11 januari 2021

  Op 11 januari 2021 is Van Gelder gestart met de herinrichting van de Koningin Emmalaan in Leerdam. De werkzaamheden duren tot de zomervakantie. De gemeente is samen met de bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden tot een nieuw ontwerp gekomen.

 • Geef autokrakers geen kans!

  11 januari 2021

  De politie roept mensen op om goed op hun omgeving te letten en verdachte situaties te melden, in verband met de vele inbraken in geparkeerde auto’s in de regio Vianen, Lexmond en Hoef & Haag.

 • Uitnodiging tot stellen van vragen over de zaak Niemans Beton

  22 januari 2021

  Op woensdag 3 februari 2021 vanaf 20.00 uur zullen de meest gestelde vragen in een extra raadsvergadering door het gemeentebestuur (raad en college van B&W) worden beantwoord.

 • Vijfheerenlanden onderzoekt kansen cassatie

  20 januari 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden laat de komende weken onderzoeken of cassatie in de zaak Niemans kans van slagen heeft. Op basis van dat onderzoek beslist de gemeente of er ook daadwerkelijk cassatie wordt ingesteld. Het onderzoek moet eind februari klaar zijn.

 • Feiten en cijfers over de zaak Niemans Beton

  22 januari 2021

  Omdat er veel vragen zijn hebben we de feiten en cijfers over deze rechtszaak op hoofdlijnen op een rij gezet.

 • Bevriezing handhaving permanente bewoning recreatiewoningen.

  08 januari 2021

  Alle handhavingsactiviteiten voor wat betreft illegale permanente bewoning van recreatiewoningen op campings en/of recreatieparken in de gemeente Vijfheerenlanden zijn 'bevroren' tot 30 juni 2021.

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  20 januari 2021

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Anders omgaan met water in nieuw rioleringsplan

  04 januari 2021

  De komende jaren moeten overheden zich voorbereiden op klimaatverandering.

 • Burgernet

  07 januari 2021

  Een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw woon- of werkomgeving? Meldt u dan aan bij Burgernet.

 • Even voorstellen, onze wijkagenten

  29 december 2020

  De politie krijgt vaak de vraag wie welke functie heeft en wat zij voor inwoners kunnen betekenen. Ook zijn er veel mensen die aangeven niet te weten wie hun wijkagent is. Daarom stelt de politie hieronder graag een aantal van onze wijkagenten voor.

 • IkPas in januari

  19 januari 2021

  IkPas is een uitdaging aangaan met uzelf. U drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met u doet.

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Contact met de gemeente

  01 december 2020

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.

 • Bekendmakingen voortaan ook digitaal

  18 december 2020

  Alle publicaties van de gemeente Vijfheerenlanden vindt u voortaan ook op de website www.overheid.nl