Nieuws

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  24 januari 2022

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Zon op VvE?

  18 januari 2022

  Steeds meer inwoners kiezen ervoor om zelf energie op te wekken met zonnepanelen.

 • Laat een warmtescan maken!

  18 januari 2022

  Een warmtescan laat zien of en waar een gevel warmte verliest. Zo kunt u zien waar isolatie ontbreekt, of er naden en kieren zijn en of er koudebruggen zijn.

 • Realisatie natuurvriendelijke oever

  18 januari 2022

  Waar mogelijk leggen we binnen onze gemeente natuurvriendelijke oevers aan. Dit wordt alleen langs percelen gedaan die in eigendom zijn van de gemeente.

 • Subsidie voor Joodse begraafplaatsen

  14 januari 2022

  De Joodse begraafplaatsen in Vijfheerenlanden verdienen een kwaliteitsimpuls. De gemeente heeft daarom bij met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK Amsterdam) een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de regeling Erfgoed telt-Joodse begraafplaatsen.

 • Perspectief voor ondernemers

  13 januari 2022

  Vertegenwoordigers van de LOV en OVV (Leerdamse en Viaanse ondernemersvereniging) spraken met burgemeester Fröhlich en wethouder Zevenhuizen over de huidige maatregelen.

 • Koop Lokaal Digitaal

  11 januari 2022

  Steun onze lokale ondernemers door lokaal digitaal te kopen.

 • Werkzaamheden Stadhuis Vianen

  11 januari 2022

  De bestaande leibedekking op het Stadhuis in Vianen wordt de komende periode in zijn geheel vervangen. De werkzaamheden starten in de tweede week van 2022 en duurt tot juni 2022.

 • Laat weten wat u vindt over ondergrondse containers

  29 december 2021

  In Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef & Haag wordt omgekeerd inzamelen ingevoerd. U kunt de plannen en kaarten tijdens openingstijden komen inzien in het Stadhuis, Voorstraat 30 in Vianen. Inwoners kunnen van 27 december 2021 tot en met 4 februari 2022 een zienswijze indienen.

 • Omgekeerd afval inzamelen voormalige gemeente Vianen

  Waardlanden gaat in de voormalige gemeente Vianen binnenkort omgekeerd inzamelen.

 • Aanpak sluipverkeer door inrijverboden

  Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

 • Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

  18 januari 2022

  Informatie voor (pleeg)ouders en jeugdigen: Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Contact met de gemeente

  13 januari 2022

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.