Nieuws RSS icoon

 • Inloopavond De Kandelaar Ameide

  11 november 2019

  De brede school in Ameide is opgeleverd en in gebruik. Daardoor komt de locatie van de Kandelaar vrij voor ontwikkeling. Op 19 november organiseren wij een inloopavond van 18 uur tot 20 uur in het oude gebouw van De Kandelaar, Meidoornlaan 2 in Ameide.

 • Bijeenkomst over de nieuwe woonvisie

  11 november 2019

  Bent u benieuwd naar de voortgang van de gemeentelijke woonvisie na de inwonersavond van 1 juli over de resultaten van het woonwensenonderzoek? Kom dan op maandagavond 25 november naar onze woonvisiebijeenkomst.

 • VHL plein 21 november 2019

  11 november 2019

  Op donderdag 21 november 2019 wordt er weer een VHL plein georganiseerd.

 • 75 jaar Vrijheid

  11 november 2019

  In 2019 en 2020 herdenken en vieren we in Nederland het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Ook in de gemeente Vijfheerenlanden herdenken en vieren we deze belangrijke gebeurtenis.

 • Openbare Verlichting

  05 november 2019

  De donkere dagen komen er weer aan en dan is een goed werkende openbare verlichting essentieel. Belangrijk om te weten is dat storingen aan één of meerdere lichtmasten niet automatisch worden gemeld bij de storingsdienst.

 • Start tellingen sluipverkeer

  05 november 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden start binnenkort een verkeersonderzoek. Op een aantal bekende knelpunten installeren we apparatuur waarmee verkeer geteld en geanalyseerd kan worden.

 • Installatie eerste kroonbenoemde burgemeester

  11 november 2019

  Donderdag 14 november 2019 vindt de installatie plaats van Sjors Fröhlich als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. De raad komt hiervoor in een bijzondere raadsvergadering bijeen. Sjors Fröhlich neemt de plaats in van de huidige waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker.

 • Vergadering gemeenteraad 13 november 2019

  05 november 2019

  Op woensdag 13 november 2019 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk (Prinses Marijkeweg 1).

 • Strategische visie FOCUS 2035 Vijfheerenlanden in concept gereed

  04 november 2019

  Na een intensief participatietraject dat op 5 september werd afgerond met de Dag van de Toekomst, is de strategische visie FOCUS 2035 voor de gemeente Vijfheerenlanden nu in concept gereed.

 • Wmo Cliëntervaringsonderzoek in Vijfheerenlanden

  05 november 2019

  Ook dit jaar voeren we weer het jaarlijkse Wmo Cliëntervaringsonderzoek uit. Op basis van een steekproef wordt er aan inwoners uit Vijfheerenlanden, die in 2018 een voorziening hebben gehad, een vragenlijst verstuurd. Deze vragenlijst wordt in de eerste week van november 2019 verspreid onder Wmo-cliënten.

 • Congres Armoede en Schulden

  01 november 2019

  Het gaat economisch goed in Nederland. De werkloosheid is gedaald en mensen geven meer geld uit. Toch is de armoede niet afgenomen. En er zijn nog steeds veel mensen met schulden. Hulpverleners geven aan dat jongeren vaker in de schulden raken. Ook de cijfers van voedselbanken liegen er niet om. Wat zijn de oorzaken? En hoe voorkomen we dat mensen in financiële problemen raken?

 • De Taalsnelweg naar Werk gestart!

  01 november 2019

  Wethouder Taal gaf op 7 oktober 2019, ook namens de gemeenten Gorinchem en Molenlanden, het startsein voor De Taalsnelweg naar Werk. Aan dit project doen, verdeeld over twee groepen, 35 inburgeraars mee. Zij gaan in korte tijd de Nederlandse taal leren en komen daardoor versneld beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

 • Gemeente haalt standaardbrieven door de wasstraat

  05 november 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat brieven van de gemeente duidelijk zijn. Het is zelfs een belangrijk actiepunt uit het collegeprogramma. Het komende jaar gaan we aan de slag met het verduidelijken van onze standaardbrieven.

 • Een eigen plek, ook met een psychisch rugzakje

  01 november 2019

  Op 14 november organiseert Vijfheerenlanden het symposium ‘Beter thuis’. Daar praten verschillende partijen met elkaar over manieren om psychisch kwetsbare mensen een eigen plek te geven. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld samen voor dat mensen die in onze gemeente uitstromen uit Beschermd Wonen een goede eigen plek krijgen?

 • Installatie en kennismaking nieuwe burgemeester

  08 november 2019

  Op donderdag 14 november wordt Sjors Fröhlich tijdens de buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis, locatie Meerkerk beëdigd tot burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Na het officiële gedeelte wil Fröhlich ‘s avonds graag kennismaken met inwoners van de gemeente.

 • Inloopavond kleinschalige woningbouw in Ameide

  29 oktober 2019

  Door de komst van de Brede School Ameide zijn de gebouwen van De Kandelaar en Ot en Sien leeg komen te staan. De gemeente is bezig met het maken van woningbouwplannen voor deze locaties. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

 • Programmabegroting 2020

  29 oktober 2019

  Wij geven u graag een beeld van de geraamde inkomsten en uitgaven van de gemeente Vijfheerenlanden. De begroting 2020 is sluitend en we zijn financieel gezond.

 • Vianen leest over Duurzaamheid

  29 oktober 2019

  Van 1 tot en met 30 november staat de Bibliotheek Vianen in het teken van duurzaamheid. Om aandacht te vragen voor dit actuele thema, geeft de Bibliotheek Vianen in november het boek Winterbloei van Jan Wolkers cadeau.

 • Aanmelden evenementen 2020

  23 oktober 2019

  Om inzicht te krijgen in de geplande evenementen voor 2020 vragen wij u om uw evenement voor 15 november 2019 aan te melden.

 • Uitslag enquête Mobiliteitsplan

  23 oktober 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden moet op het gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom zijn we gestart met een Mobiliteitsplan 2020-2030. Afgelopen zomer hebben we ruim 800 reacties gekregen.

 • Gezocht: 'Kamers met Aandacht'

  22 oktober 2019

  Heeft u thuis een kamer vrij of bezit u woonruimte om te verhuren? Of kent u iemand die dat heeft? Daarmee kunt u een jongere uit de jeugdzorg helpen!

 • Duurzaam Hoef en Haag

  21 oktober 2019

  Bewoners van Hoef en Haag zijn vol ideeën om van Hoef en Haag een duurzaam dorp te maken.

 • Van WIL naar Avres

  18 oktober 2019

  De dienstverlening van WIL aan inwoners uit Vianen en omgeving gaat per 1 januari 2020 over naar Avres.

 • Mantelzorger? Tijd voor ontspanning!

  08 oktober 2019

  Zorgt u voor familie, vrienden of buren vanwege ziekte, beperking of ouderdom? Van 10 tot en met 16 november 2019 kunt u tijdens de Week van de Mantelzorg deelnemen aan inspirerende en ontspannende activiteiten.

 • Save the date: congres Armoede en Schulden

  04 oktober 2019

  Op 22 november 2019 organiseren wij het congres Armoede en Schulden. Wij kijken graag samen met u naar de oorzaken van schulden en armoede en bespreken wat wij daar aan kunnen doen.

 • Reiniging en Inspectie hoofdriolering

  01 oktober 2019

  In de week van 7 oktober wordt gestart met reiniging en inspectie van ongeveer 28 km gemeentelijk hoofdriool.

 • Hulp bij armoede

  23 september 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden heeft verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

 • Ontmoetingsavonden Vijfheerenlanden

  13 september 2019

  De sociale teams van de gemeente Vijfheerenlanden organiseren elke laatste donderdagavond van de maand een ontmoetingsavond. Tijdens deze avond kunt u praten over een onderwerp dat met zorg te maken heeft.

 • Werkzaamheden De Laak in Lexmond

  De Laak in Lexmond is toe aan een onderhoudsbeurt. Daarom staan er werkzaamheden gepland vanaf 30 september. De werkzaamheden zullen twee maanden duren.