Nieuws

 • Gemeentehuizen kleuren oranje voor Orange the World

  24 november 2021

  Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Met de campagne ‘Orange the World’ wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld.

 • Ruimen graven begraafplaatsen

  25 november 2021

  In week 49 worden op de algemene begraafplaatsen Overheicop in Schoonrewoerd en Sparrendreef in Vianen een aantal graven geruimd. Het betreffen graven waar afstand van is gedaan. De familie/nabestaanden zijn al geïnformeerd over deze ruiming.

 • Commissievergaderingen november en december

  23 november 2021

  De commissievergaderingen van de gemeente Vijfheerenlanden zullen in november en december wegens de coronamaatregelen op digitale wijze plaatsvinden.

 • Ambitiedocument Broekgraaf Noord ter inzage

  25 november 2021

  In Leerdam is het gebied ten noorden van Broekgraaf aangeduid als mogelijke uitbereidingslocatie. Begin 2021 heeft de gemeenteraad Vijfheerenlanden het besluit genomen om de mogelijkheden voor woningbouw nader te onderzoeken en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

 • Cadeaubonnen voor energiebesparing

  22 november 2021

  Deze actie is een samenwerking tussen de gemeente Vijfheerenlanden, het Regionaal Energieloket, Het Nieuwe Wonen, KleurrijkWonen, Fien Wonen en LEKSTEDE Wonen. U kunt met de cadeaubon zelf online energiebesparende producten bestellen of verzilveren bij een bouwmarkt in onze gemeente.

 • Ontvangers Vijfheerenlanden Jeugdpenning 2021

  23 november 2021

  Burgemeester Sjors Fröhlich en jeugdwethouder Tirtsa Kamstra hebben vandaag Esmee Bouter, Martijn Brouwer, Stijn de Jong en Samuel Vis mogen verrassen met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning.

 • Aanpak sluipverkeer door inrijverboden

  26 november 2021

  Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

 • Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

  15 november 2021

  Informatie voor (pleeg)ouders en jeugdigen: Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

 • Uw evenement aankondigen

  23 november 2021

  Wilt u in 2022 een evenement of activiteit organiseren, meld deze dan aan bij de gemeente. Het aanleveren van uw informatie is belangrijk voor het samenstellen van de evenementenkalender voor 2022. Politie, brandweer en gemeente gebruiken deze gegevens om hun inzet te bepalen.

 • Laat een warmtescan maken!

  10 november 2021

  Door een warmtescan te laten doen kunt u snel zien waar u energie in huis kunt besparen.

 • Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)

  09 november 2021

  Vijfheerenlanden hoort bij samenwerkingsverband U16. Samen willen we dat de regio Utrecht aantrekkelijk en veelzijdig blijft.

 • Renovatie gymzaal Zijderveld

  03 november 2021

  De gymzaal wordt gerenoveerd zodat het gebouw duurzamer wordt en het binnenklimaat verbeterd.

 • Praat mee over de omgevingsvisie

  03 november 2021

  De gemeente wil graag weten wat u belangrijk vindt. Dit helpt bij het opstellen van de omgevingsvisie van Vijfheerenlanden.

 • Parkeerproef Leerdam Centrum

  01 november 2021

  In het centrum van Leerdam start de gemeente vanaf 1 november 2021 een parkeerproef.

 • Stand van zaken asielopvang

  09 november 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  18 augustus 2021

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Contact met de gemeente

  03 november 2021

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.