Nieuws

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  30 juni 2022

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Crisisnoodopvang en opvang statushouders in stroomversnelling

  01 juli 2022

  Net als de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht is Vijfheerenlanden gevraagd om te helpen bij de opvang van asielzoekers en statushouders. Het kabinet heeft inmiddels de opvang van asielzoekers en statushouders bestempeld als nationale crisis.

 • Beleidsnota Parkeernormen 2022 - 2030

  28 juni 2022

  Op 9 juni 2022 heeft de raad de Beleidsnota Parkeernormen 2022–2030 vastgesteld. De nota heeft als doel een kader te bieden voor de berekening van de parkeerbehoefte voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en functiewijzigingen binnen de gemeente.

 • Voornemen tot aanleg gastransportleiding

  28 juni 2022

  Gasunie is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een gastransportleiding vanaf Noordeloos naar Reijerscop bij Utrecht. De leiding is 23,8 kilometer lang en voert door de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Montfoort, IJsselstein, Lopik en Utrecht.

 • Schakelklas Oekraïense kinderen Meerkerk

  28 juni 2022

  Op maandag 20 juni 2022 nam wethouder Kees Bel een kijkje in de schakelklas voor Oekraïense kinderen in Meerkerk.

 • Dienstverlening aan inwoners gaat voor

  24 juni 2022

  Net als andere gemeenten heeft de gemeente Vijfheerenlanden te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Dit speelt breed, van verkeerskundige tot Wmo-consulent. Om ervoor te zorgen dat inwoners hier zo min mogelijk van merken, heeft de gemeente haar prioriteiten gelegd bij de dienstverlening aan inwoners.

 • Gemeentehuizen gesloten

  04 juli 2022

  Op dinsdagmiddag 5 juli 2022 heeft de gemeente aanpaste openingstijden wegens een personeelsbijeenkomst.

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  21 juni 2022

  Al ga je maar even weg, het is van belang dat je je huis goed afsluit en tevens een bewoonde indruk achterlaat.

 • Glasvezel in Leerdam en Vianen

  27 juni 2022

  Vijfheerenlanden is met verschillende partijen, onder andere Delta, Open Dutch Fiber/T-Mobile en KPN, in overleg om tot overeenstemming te komen.

 • Maaiwerkzaamheden bermen van start

  09 juni 2022

  Tweemaal per jaar laten wij de wegbermen maaien in alle kernen.

 • Onderzoek sociale kwaliteit en leefbaarheid

  09 juni 2022

  Deze dagen valt bij 7500 inwoners uit onze wijken en dorpen een uitnodiging op de mat.

 • Rechthebbenden graven gezocht

  24 mei 2022

  De komende periode plaatsen we bordjes bij graven waarvan het grafrecht vervallen is. De bordjes worden geplaatst omdat van deze graven de contactpersonen niet bekend of allang overleden zijn.

 • Aanpak sluipverkeer door inrijverboden

  01 juli 2022

  Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.