Nieuws voor inwoners

 • Verwijderde autowrakken 14 januari 2019

  Op 24 december 2018 zijn door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden twee voertuigen van de openbare weg verwijderd. Deze auto’s zijn tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf in Leerdam.

 • Inloopavond Sluiseiland Vianen 15 januari 2019

  Het plan voor het Sluiseiland krijgt steeds verder vorm.

 • Openbare kennisgeving 15 januari 2019

  Uit onderzoek van gemeente Vijfheerenlanden is gebleken dat onderstaand persoon waarschijnlijk niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven.

 • Aanhangwagens en kliko’s in de openbare ruimte 14 januari 2019

  Regelmatig worden aanhangwagens in de openbare ruimte geparkeerd. Dit is alleen toegestaan in een parkeervak op de openbare weg en voor maximaal drie dagen.

 • Bekendmaking ODRU 14 januari 2019

  Bekendmaking verzoek opleggen van maatwerkvoorschriften lozen afvalwater Voorstraat 19 te Vianen.

 • Informatiebijeenkomst dijkversterking Lekdijk Vianen over projectplan 14 januari 2019

  Waterschap Rivierenland organiseert op 22 januari van 19.00-20.00 uur een informatiebijeenkomst over de dijkversterking die uitgevoerd gaat worden aan de Lekdijk tussen de A27 en het Hazelaarplein in Vianen.

 • Afrekening drinkwaterbedrijf Oasen in voormalig Zederik 14 januari 2019

  In de gemeente Zederik werd de gemeentelijke rioolheffing tot en met december 2018 gelijktijdig ingevorderd met de voorschotten en eindafrekening van het drinkwaterbedrijf Oasen.

 • Vijfheerenlanden maakt balans op van schade jaarwisseling 11 januari 2019

  De totale schade aan gemeentelijke eigendommen in Vijfheerenlanden tijdens de afgelopen jaarwisseling bedraagt € 20.215

 • Nieuw sociaal leerwerkbedrijf gemeente Vijfheerenlanden 10 januari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: WerkwIJSS. Deze organisatie zet een deel van de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. Hiernaast gaat Werk en Inkomen Lekstroom vanaf januari de plaatsing en begeleiding doen van mensen die voorheen onder PAUW Bedrijven vielen.

 • Donkere dagen offensief 07 januari 2019

  Vanwege de donkere dagen en wegens auto-inbraken in Vianen, vragen de politie en de gemeente u om waakzaam te zijn.

 • GGD en Veiligheidsregio en stellen zich voor. 07 januari 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden hoort bij de provincie Utrecht. Dat betekent dat u te maken kunt krijgen met andere (provinciale) organisaties.

 • Inloopochtenden NAH weer van start 15 januari 2019

  De inloopochtenden voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zijn weer van start gegaan. Iedere dinsdagochtend kan er vanaf 8 januari met een kopje koffie/thee “alledaagse” dingen besproken worden.

 • Nieuwe verkeerssituatie Voorstraat, Vianen 04 januari 2019

  De werkzaamheden aan de Voorstraat in Vianen zijn bijna klaar. Wij vragen graag uw aandacht voor de nieuwe verkeerssituatie.

 • Bekendmakingen voortaan digitaal 11 januari 2019

  Alle publicaties van de gemeente Vijfheerenlanden vindt u voortaan op de website www.overheid.nl

 • Coalitieakkoord Vijfheerenlanden: de gemeenschap stelt de norm 02 januari 2019

  Op 31 december is het eerste coalitieakkoord van de gemeente Vijfheerenlanden ‘Sterk in verscheidenheid’ gepresenteerd door CDA, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA.

 • Overgang van de jeugdhulp 31 december 2018

  De jeugdhulp binnen gemeente Vijfheerenlanden gaat over naar de provincie Utrecht en de regio Lekstroom, waar de gemeente Vianen nu al onderdeel van is.

 • Huidige parkeervergunningen Leerdam blijven geldig tot in 2019 20 december 2018

  Bewoners en ondernemers in het centrum van Leerdam krijgen medio februari 2019 een nieuwe parkeervergunning. De huidige parkeervergunning (rood voor bewoners en blauw voor bedrijven) en de parkeerontheffingen (groen) blijven geldig tot de gemeente een nieuwe parkeerkaart uitgeeft.

 • Vraag voor de provincie Utrecht? 23 december 2018

  Vanaf 1 januari maakt de gemeente Vijfheerenlanden deel uit van de provincie Utrecht. De komende maanden informeert de provincie u over wat zij voor u kan betekenen, onder meer via Het Kontakt.

 • Sociaal Loket 08 januari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.