Nieuws RSS icoon

 • Coronavirus

  24 februari 2021

  Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

 • Stand van zaken Niemans

  19 februari 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de rechtzaak van Niemand Beton

 • Stand van zaken asielopvang

  02 februari 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 • Niet eens met WOZ-beschikking?

  22 februari 2021

  Onlangs heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen /WOZ-beschikking ontvangen.Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of heeft u daar vragen over? Bel dan eerst met de gemeente via 088-599 7000.

 • Bronzen penning voor de heer W. De Groot uit Leerbroek

  18 februari 2021

  Uit handen van burgemeester Fröhlich heeft de heer Wijnand de Groot uit Leerbroek een bronzen penning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ontvangen.

 • Gemeentelijke belastingaanslag

  16 februari 2021

  Vanaf 19 februari versturen wij de gemeentelijke belastingaanslag 2021.

 • Windmolens

  15 februari 2021

  Onze gemeente is net als de rest van Nederland bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan de verbetering van het klimaat.

 • Onderzoek Universiteit Leiden naar kwaliteit WOZ

  25 januari 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden werkt mee aan een onderzoek van de universiteit Leiden.

 • Strooien en sneeuwschuiven in Vijfheerenlanden

  09 februari 2021

  We werken hard om de hoofdroutes met sneeuwschuivers en zout schoon te houden.

 • Renovatie speelplaatsen

  09 februari 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat iedereen buiten kan spelen en bewegen. De komende periode staan er werkzaamheden bij de speelplaatsen aan de Meidoornlaan in Vianen en De Donk in Leerdam op de planning.

 • Verlenging samenwerking U10 met EBU/ROM

  05 februari 2021

  Verlenging samenwerking U10 met EBU/ROM onderstreept belang voor ondernemers regio Utrecht. U10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region.

 • Antwoorden op vragen van inwoners over Niemans

  04 februari 2021

  Aan de oproep om vragen aan het gemeentebestuur met betrekking tot de zaak Niemans in te dienen, hebben diverse inwoners gehoor gegeven.

 • Gratis cadeaubon energiebesparende middelen

  01 februari 2021

  Bewoners van Vijfheerenlanden kunnen een cadeaubon aanvragen ter waarde van €42,50. Deze kan worden gebruikt voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips of led-verlichting. Zo helpt de gemeente haar inwoners om aan de slag te gaan met energie besparen.

 • Vijfheerenlanden onderzoekt kansen cassatie

  20 januari 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden laat de komende weken onderzoeken of cassatie in de zaak Niemans kans van slagen heeft. Op basis van dat onderzoek beslist de gemeente of er ook daadwerkelijk cassatie wordt ingesteld. Het onderzoek moet eind februari klaar zijn.

 • Feiten en cijfers over de zaak Niemans Beton

  22 januari 2021

  Omdat er veel vragen zijn hebben we de feiten en cijfers over deze rechtszaak op hoofdlijnen op een rij gezet.

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  20 januari 2021

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Contact met de gemeente

  01 december 2020

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.