Aanleg wandelpad Meerkerk

Begin september start de aanleg van een recreatief wandelpad tussen de Broekseweg en de Zouwendijk in Meerkerk. Het pad loopt parallel aan de A27 en sluit aan op het wandelpad langs de Parallelweg dat loopt tussen Blommendaal en de Broekseweg.

Begin september start de aanleg van een recreatief wandelpad tussen de Broekseweg en de Zouwendijk in Meerkerk. Het pad loopt parallel aan de A27 en sluit aan op het wandelpad langs de Parallelweg dat loopt tussen Blommendaal en de Broekseweg.

Voor de aanleg van het pad is met veel partijen samengewerkt. Zo is er contact geweest met Rijkswaterstaat omdat die werken aan de verbreding van de A27. Bij de aanleg van het wandelpad wordt daar rekening mee gehouden.

Op de route ligt een oud stuk weg dat door waterschap Rivierenland wordt beheerd. In overleg met het waterschap is besloten om dat weg te halen. De materialen die daarbij vrij komen, worden op een andere plek in de gemeente hergebruikt.

Het waterschap heeft een vergunning gegeven voor de aanleg van het wandelpad. Een omgevingsvergunning is voor de aanleg van het wandelpad niet nodig.

De werkzaamheden geven geen hinder voor de omgeving. Maar het bestaande pad kan een tijdje niet gebruikt worden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het wandelpad klaar is, maar we verwachten dat het pad medio november weer gebruikt kan worden.

Luchtfoto van het aan te leggen wandelpad tussen de Broekseweg en de Zouwendijk langs de A27 in Meerkerk.