Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden

Sinds november 2020 heeft de gemeente Vijfheerenlanden een Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Sinds november 2020 heeft de gemeente Vijfheerenlanden een Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD stelt zich in dit stuk graag voor.

Leden van de ASD

De ASD heeft 13 leden, die het college van burgemeester & wethouders adviseren over vraagstukken in het Sociaal Domein (WMO, Jeugdbeleid, armoedebeleid). Wij, de leden van de ASD, proberen daarbij de belangen van alle inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden zo goed mogelijk in het oog te houden en ervoor te zorgen dat het beleid gebruiksvriendelijk is. Wij letten uiteraard ook op de leefbaarheid in de kleine woongemeenschappen van deze gemeente. Natuurlijk wel binnen de wettelijke mogelijkheden.

Waarom een ASD?

Wij doen dit omdat het belangrijk is dat het beleid van de gemeente aansluit bij wat voor u, als inwoners, belangrijk is. Op de gemeentepagina houden wij u voortaan regelmatig op de hoogte van waarmee wij bezig zijn. De ASD heeft een aantal werkgroepen, die zich een volgende keer aan u zullen voorstellen. De ASD is van én voor de inwoners en dan vooral de meer kwetsbare inwoners. Wij willen een brugfunctie vervullen tussen de inwoners en de gemeente. Met onze adviezen willen wij bijdragen aan zoveel mogelijk participatie in de samenleving.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u informatie over ons werk stuur dan een e-mail naar onze secretaris (diane.breedveld@gmail.com) met in de onderwerp regel ASD VHL. Wij kunnen geen individuele problemen oplossen, maar horen wel graag waarmee u zit en wat er volgens u beter kan op het gebied van het sociaal domein. Dat helpt ons weer ons werk beter te doen.