Anders omgaan met water in nieuw rioleringsplan

De komende jaren moeten overheden zich voorbereiden op klimaatverandering.

De komende jaren moeten overheden zich voorbereiden op klimaatverandering. Naast de zeespiegelstijging krijgen we te maken met hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers.

Rioleringsplan

De gemeenteraad heeft het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente de riolering gaat voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door bijvoorbeeld regenwaterafvoer los te koppelen van de riolering. Naast hevige neerslag is verdroging, en daarmee zetting, van de bodem een probleem. Bij rioolvervanging en nieuwbouw wordt daarom drainage aangelegd. In natte periodes zorgt deze drainage voor afvoer van overtollig grondwater en in droge periodes houdt deze drainage de bodem nat door toevoer vanuit het oppervlaktewater.

In 2021 worden in de binnenstad van Vianen de Langendijk en de Brederodestraat aangepakt. Het regenwater wordt daar afgevoerd naar de stadsgracht. Ook in onze andere woonplaatsen verbeteren we waar nodig het riool. Lees meer in het rioleringsplan. Deze kunt u inzien op www.vijfheerenlanden.nl bij de raadsvergadering van 15 december.

Wat kunt u zelf doen

Door uw tuin groener te maken en een regenton te gebruiken, kunt u zelf het regenwater benutten. Dit gaat ook gebeuren op schoolpleinen waar subsidie wordt ingezet om stukken steen naar groen met bloemen en regentonnen te transformeren. En bij nieuwe (woning)bouwplannen wordt regenwater zo veel mogelijk al boven de grond afgevoerd. Zo richten we de omgeving klimaatbestendig in.

Meer tips

Kijk voor meer tips over hoe u uw tuin klimaatbestendiger kunt maken op www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl.