Nico Baars, 63 jaar, Vianen

Wie Nico Baars zegt, zegt Brederoderuiters! In 1972 was de heer Baars betrokken bij de oprichting van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Brederoderuiters in Vianen. In de jaren daarna heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld. Vooral de functie van penningmeester was hem op het lijf geschreven; maar liefst 26 jaar heeft hij deze functie op zich genomen. Ook is hij altijd een zeer actief vrijwilliger bij De Brederoderuiters geweest.