Nico Verboom, 81 jaar, Vianen

Jeugdouderling, wijkouderling, ouderling en diaken. Vanaf 1972 tot 2010 vervulde de heer Verboom diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Vianen.

Bij de Voedselbank Vianen/Leerdam was hij van 2007 tot 2016 als vrijwilliger actief.

Op dit moment is de heer Verboom (sinds 2002) organisator en begeleider van de Interkerkelijke Vakantieweek voor Ouderen in Vianen en is hij (sinds 2008) vrijwilliger/mantelzorger bij de Diaconale Vrijwillige Thuishulp.