Belastingdienst corrigeert verkeerd geïnde bedragen motorrijtuigenbelasting

Er zijn bij ons signalen binnen gekomen dat de verrekening van deze tarieven door de belastingdienst niet goed verlopen is.

Met de herindeling is Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht gekomen. In de provincie Utrecht gelden andere tarieven (provinciale opcenten) voor de motorrijtuigenbelasting dan in Zuid-Holland. Er zijn bij ons signalen binnen gekomen dat de verrekening van deze tarieven door de belastingdienst niet goed verlopen is.

Correctie

De Belastingdienst corrigeert alle aanslagen zo snel mogelijk en stuurt een brief met uitleg en excuus. Als verkeerde bedragen geïnd zijn dan worden deze teruggestort. In het bericht op de site van de Belastingdienst leest u daar meer over.