Bereken uw lokale lasten

Met de Lokale Lastenmeter kunt u zien hoeveel belasting in Vijfheerenlanden moet worden betaald en waarvoor.

Met de Lokale Lastenmeter kunt u zien hoeveel belasting in Vijfheerenlanden moet worden betaald en waarvoor. U kunt berekenen wat de kosten zijn in uw huidige woonsituatie, maar ook berekenen welke gemeentelijke heffingen u moet betalen als uw woonsituatie verandert. Bijvoorbeeld bij een verhuizing van een huur- naar een koopwoning, een wijziging van gezinssamenstelling of een aanpassing van de WOZ-waarde. De kosten van het bezitten van een hond of het aanbieden van de grijze afvalcontainer zijn ook inzichtelijk via de Lokale Lastenmeter.

Kijk op de Lastenmeter en maak uw berekening.