Bevriezing handhaving permanente bewoning recreatiewoningen.

Alle handhavingsactiviteiten voor wat betreft illegale permanente bewoning van recreatiewoningen op campings en/of recreatieparken in de gemeente Vijfheerenlanden zijn 'bevroren' tot 30 juni 2021.

Dit bericht is met name van belang voor hen, die in strijd met de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan permanent een recreatiewoning bewonen op een camping of recreatiepark in de gemeente Vijfheerenlanden. Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van het besluit dat wij op dinsdag 5 januari 2021 hebben genomen.

Alle handhavingsactiviteiten voor wat betreft illegale permanente bewoning van recreatiewoningen op campings en/of recreatieparken in de gemeente Vijfheerenlanden waren, in verband met onder andere de corona-perikelen, ‘bevroren’ tot en met 31 december 2020. Omdat de situatie nog niet gewijzigd is, wordt deze datum verlengd tot 30 juni 2021, met uitzondering van die gevallen waarbij geconstateerd wordt dat de veiligheid in het geding is en/of er sprake is van criminele activiteiten.

Met het 'bevriezen' van de procedure maken wij duidelijk dat het illegale gebruik op zich niet wordt goedgekeurd en dat handhaving mogelijk in een later stadium alsnog een vervolg zal krijgen.