Blijverslening maakt langer thuis wonen mogelijk voor senioren

Senioren kunnen sinds 1 februari 2020 gebruik maken van de nieuwe Blijverslening van de gemeente Vijfheerenlanden. Met deze lening kunnen ze hun woning aan passen. Zowel huurders als particuliere huiseigenaren kunnen hier gebruik van maken. Hierdoor kunnen senioren langer of zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen.

Senioren kunnen sinds 1 februari 2020 gebruik maken van de nieuwe Blijverslening van de gemeente Vijfheerenlanden. Met deze lening kunnen ze hun woning aan passen. Zowel huurders als particuliere huiseigenaren kunnen hier gebruik van maken. Hierdoor kunnen senioren langer of zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen. 

Daarnaast wil de gemeente met deze maatregel bereiken dat de bestaande woningvoorraad op termijn meer levensloopbestendig is.

De lening is bedoeld voor senioren van 55 jaar tot 76 jaar oud. Ze kunnen met de lening hun woning aanpassen zodat die meer levensloop- en/of zorgbestendiger wordt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bouwkundig aanpassen van de badkamer (van bad naar inloopdouche), de slaapkamer, het verbreden van doorgangen, etc. 

Extra voorziening

Deze voorziening wordt de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden náást de bestaande Wmo maatwerkvoorziening aangeboden. Het één komt dus niet voor het ander in de plaats. Het is een extra voorziening.

Meer informatie en aanvragen

Kijk op onze pagina Blijverslening voor eer informatie en over het indienen van een aanvraag.