Bouwrijp maken Sluiseiland Vianen

De voorbereidingen voor het project Kop Zuid – Sluiseiland in Vianen zijn in volle gang.

De voorbereidingen voor het project Kop Zuid – Sluiseiland in Vianen zijn in volle gang. De verkoop van de woningen op de zuidelijke punt van het Sluiseiland is gestart. Dit betekent dat op de toekomstige bouwlocatie de komende tijd van alles gaat gebeuren. 

Onderzoek 

De afgelopen periode hebben op het Sluiseiland diverse onderzoeken naar onder andere bodemopbouw, flora & fauna en archeologie plaatsgevonden. Met deze onderzoeken zijn de waarden van bodem en flora & fauna in kaart gebracht voor het gebied en kan hier rekening mee worden gehouden bij de verdere realisatie van het project Sluiseiland.

Werkzaamheden

Vanaf half februari starten wij met het bouwrijp maken van het zuidelijke deel van Sluiseiland. Het zuidelijk deel van Sluiseiland wordt voor de veiligheid afgesloten met bouwhekken. Parkeerplaats P2 kan hierdoor gedurende een langere periode niet worden gebruikt. Dit staat met borden aangegeven. Op het terrein worden diverse bomen gekapt. Tijdens de bouwrijpwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is echter onvermijdelijk dat deze werkzaamheden enige overlast veroorzaken. 

Bomen

Op het terrein worden diverse bomen gekapt. Dit betreft bomen die moeten wijken voor de bebouwing, die ziek zijn of gevaar kunnen veroorzaken. De bomenrij aan het Merwedekanaal wordt zoveel mogelijk behouden en waar nodig hersteld. Op het nieuwe Sluiseiland worden in het landschap diverse nieuwe bomen geplant. Daarnaast worden groen ingerichte pleinen, speelaanleidingen, plantvakken, zitgelegenheden, bruggen en grondbedekkende planten toegevoegd om het Sluiseiland hiermee verder te verrijken.  

Meer informatie

Meer informatie over het plan vindt u op www.sluiseiland-vianen.nl.