Bouwstenen voor de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren.

In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Het gaat om de wijken en buurten, maar ook het winkelcentrum en het park. In de omgevingsvisie staat wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. Met een aantal bouwstenen vormen we de omgevingsvisie.

In de afgelopen twee jaar zijn, vanwege de samenvoeging, voor bijna alle vakgebieden beleidsnota’s en visies opgesteld. Hierbij heeft u kunnen meepraten, denk aan de woonvisie, de strategische visie, detailhandelsvisie en nog veel meer. Daarnaast lopen er dit jaar nog een aantal trajecten, zoals voor de landschapsvisie, de energiestrategie en regionale ruimtelijke planning. Bij het opstellen van de omgevingsvisie doen we die participatie niet over, we maken er juist gebruik van.

Dit najaar komen we naar u toe om (het liefst fysiek) in gesprek te gaan over waarden van uw wijk of dorp en de gemeente die u wilt behouden of versterken. Ook horen we graag waar u kansen ziet voor verbetering van uw dorp of wijk. Uw antwoorden worden verwerkt in de omgevingsvisie waarin ook globaal richting gegeven wordt aan ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren. 

De gemeenteraad behandelt de bouwstenen voor de omgevingsvisie in mei en juni. Bij de vergaderstukken kunt u de bouwstenennotitie lezen. Zie vijfheerenlanden.nl/raadsagenda.