Bronzen penning voor de heer W. De Groot uit Leerbroek

Uit handen van burgemeester Fröhlich heeft de heer Wijnand de Groot uit Leerbroek een bronzen penning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ontvangen.

Uit handen van burgemeester Fröhlich heeft de heer Wijnand de Groot uit Leerbroek een bronzen penning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ontvangen. Hij ontving deze onderscheiding voor een heldendaad die hij op zaterdagavond 26 oktober 2019 verrichtte. Aan de Leerbroekseweg in Leerbroek redde hij een persoon die met zijn auto in het water was geraakt. Door daadkrachtig optreden en met gevaar voor eigen leven heeft de heer De Groot deze persoon onder water kunnen bevrijden uit zijn auto. Dit was voor de burgemeester aanleiding om de heer De Groot voor te dragen bij de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen om hem hiervoor te bekronen.

Uitreiking

Normaliter zijn deze uitreikingen bijzondere bijeenkomsten. Naast de geredde drenkeling en de redders, komen er vaak familie en verwanten van de betrokkenen naar de plechtigheid. Ook hulpverleners, zoals brandweer en politie, zijn vaak aanwezig. Door de coronamaatregelen is het moment van uitreiken al diverse keren uitgesteld. Omdat nog altijd onduidelijk is wanneer een dergelijke uitreiking weer verantwoord is, wilde burgemeester Fröhlich niet langer meer wachten met deze bekroning. De penning en een getuigschrift zijn uitgereikt zonder genodigden.


De heer A. Kool uit Leerbroek ontvangt een waarderend schrijven

De heer Arie Kool uit Leerbroek was die avond van de 26ste ook snel ter plaatse. Hij heeft met een shovel de auto uit de sloot getrokken, zodat gekeken kon worden of er nog meer inzittenden waren. Hij ontvangt van de Maatschappij een waarderend schrijven.

Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen wil zo veel mogelijk verdrinkingsdoden voorkomen. Dat doen zij door voorlichting te geven over redden en reanimeren van drenkelingen. Daarnaast bekronen zij de helden die een drenkeling gered hebben. Het bestuur van de Maatschappij beslist of de redding in aanmerking komt voor een bekroning. Als duidelijk is dat de reddingsactie een leven heeft gered, zorgen zij ervoor dat de redder de eer krijgt die hem of haar toekomt. De burgemeester wordt doorgaans gevraagd om namens de Maatschappij de bekroning uit te reiken. Sinds de oprichting van de Maatschappij in 1767 zijn er ruim 7.500 medailles uitgereikt.