Burgemeester Fröhlich reikt 23 Koninklijke onderscheidingen uit tijdens uitgestelde Lintjesregen

Op vrijdag 3 juli overhandigt burgemeester Fröhlich de onderscheidingen tijdens een aangepaste Lintjesregen.

Eindelijk mogen 23 gedecoreerden hun Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Op vrijdag 3 juli overhandigt burgemeester Fröhlich de onderscheidingen tijdens een aangepaste Lintjesregen. 

Live radio-uitzending

Omdat de Lintjesregen op 24 april dit jaar niet op traditionele wijze kon plaatsvinden, belde burgemeester Fröhlich de maar liefst 23 gedecoreerden in de live radio-uitzending “Lintjes Cappuccino”. In de uitzending verraste de burgemeester de gedecoreerden met de mededeling dat zij benoemd zijn tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheidingen konden op dat moment niet uitgereikt worden. Door een versoepeling van de coronamaatregelen heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden nu toch één landelijke datum gevonden waarop alle Koninklijke onderscheidingen in Nederland alsnog uitgereikt kunnen worden.

Aangepaste Lintjesregen 

Door de beperkende coronamaatregelen organiseert de gemeente Vijfheerenlanden op 3 juli niet één grote bijeenkomst voor alle gedecoreerden, maar worden vier uitreikingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook het aantal uit te nodigen gasten is helaas beperkt. Burgemeester Fröhlich: “Natuurlijk hadden wij dit heel graag anders gezien, maar nog altijd blijft overeind dat gezondheid boven alles gaat en wij uitermate zorgvuldig moeten handelen. We maken er een feestelijke dag van.” 
Op 3 juli worden wel video-opnamen gemaakt. Deze film ontvangen de gedecoreerden na afloop.

Gedecoreerden

Arie Bassa, 69 jaar, Hei- en Boeicop 

Voorzitter en/of bestuurslid bij LTO-Noord (1980-2013). Bestuurslid, plaatsvervangend voorzitter en later voorzitter van Landinrichtingscommissie Alblasserwaard (1995-2005). Bestuurslid en later voorzitter van Stichting Kavelruil Zuid-Holland (1997-2018). Bestuurslid Agrarische Bedrijfsverzorging Midden (2003-2008). Bestuurslid en voorzitter CDA Zederik (2010-2017) en op dit moment ook nog (sinds 2019) voorzitter van de Giessentuigers en (sinds 1999) bestuurslid en later voorzitter van Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De afgelopen 40 jaar heeft de heer Bassa vele vrijwillige bestuursfuncties in regionale organisaties vervuld. Ook was hij van 2003 tot 2009 lid van het Algemeen Bestuur en van 2009 tot mei 2019 Heemraad van Waterschap Rivierenland. De heer Bassa is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Martien den Besten, 71 jaar, Leerbroek

De heer Den Besten was vanaf 1986 tot en met 2008 bestuurslid van het plaatselijk comité van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Dit comité organiseert plaatselijke activiteiten om de bekendheid van de stichting en haar werk te bevorderen. Daarnaast is de heer Den Besten van 1992 tot 2004 diaken geweest en van 2007 tot heden ouderling (en enkele jaren voorzitter van de kerkenraad) van de Gereformeerde Gemeente in Leerdam. 

Adriaan Borgstijn, 81 jaar, Meerkerk

De heer Borgstijn is inmiddels 81 jaar en nog steeds erg actief als vrijwilliger. Zo heeft hij van 1970 tot 1987 binnen de lokale politieke partij Vrije Kiesvereniging Gemeentebelangen (VKG) verschillende functies bekleed als raadslid, vrijwilliger, secretaris en voorzitter. Sinds 2000 is de heer Borgstijn actief voor de buurtbusvereniging Vijfheerenlanden. Eerst als chauffeur, later ook als secretaris. Hij is daarbij het aanspreekpunt voor de 30 chauffeurs en organiseert de jaarlijkse uitjes en bingo voor de vrijwilligers. Daarnaast is de heer Borgstijn sinds 2011 actief als bezorger voor 'Tafeltje Dekje' zodat ouderen voorzien worden van een warme maaltijd en telt hij maandelijks de collectes voor de Nederlands Hervormde Kerk in Meerkerk.

Gerard van Brakel, 73 jaar, Leerdam

In 1964 richt de heer Van Brakel samen met wijkgenoten de toneelclub Jeugdrevue West op waarin hij jarenlang actief is. In 1965 start hij als scheidsrechter bij diverse voetbalclubs in de regio Gorinchem/Leerdam en later bij de Gorinchemse scheidsrechtersvereniging. Hiermee stopt hij pas in 2015, 50 jaar later. In deze tijd (2008-2013) is hij ook sportverzorger bij Voetbalvereniging Vuren. In de jaren 70 organiseert de heer Van Brakel bij zijn werkgever in de avonduren vele tafeltenniscompetities tussen de postkantoren van PTT. Ook was hij Abvakabo Kaderlid (nu bekend als FNV) en van 1977 tot 1988 vrijwilliger Bedrijf Zelf Bescherming bij PTT Post Leerdam (nu bekend als Bedrijfshulpverlening). Op dit moment is de heer Van Brakel nog steeds vrijwilliger bij tennisvereniging TCL Leerdam (sinds 2008), behartigt hij sinds 2014 de belangen van sociale huurbewoners in Leerdam-Noord, bezorgt hij wekelijks de post en het kerkblad voor de Protestantse Gemeente in Leerdam, is hij sinds 2016 activiteitenbegeleider bij verpleeghuis Lingesteyn én sinds 2016 ook vrijwilliger bij SamenDoen.

Hans Brander, 53 jaar, Zijderveld

“Hans is Judo Vianen en Judo Vianen is Hans.” Al sinds 1989 is de heer Brander hoofdtrainer, coach, bestuurslid én vrijwilliger bij Judo Vianen. Zo geeft hij al 31 jaar meerdere uren per week les als hoofdtrainer judo en jiu-jitsu en verzorgt hij soms ook zelfverdedigingslessen, senioren judo/Jiu Jitsu en kennismakingslessen. Als coach begeleidt hij leerlingen die meedoen aan wedstrijden, examens en/of toernooien. Als vrijwilliger helpt hij met de organisatie van wedstrijden van de vereniging en als bestuurslid is hij ‘opleiding praktijk begeleider’ en lid van de technische commissie. Ook neemt hij nog steeds het voortouw in het delen van kennis over onder andere het verminderen van sportblessures en ADHD/autisme binnen de sport. De heer Brander collecteert daarnaast voor de Hersenstichting. 

Diane Breedveld, 65 jaar, Vianen

Sinds 2000 zet mevrouw Breedveld zich vol in voor de medemens in het sociale domein. Zo startte zij in 2000 als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Vianen en is ze sinds 2008 ook secretaris van het huurdersberaad van LekstedeWonen én secretaris van de Bewonerscommissie Vijfheerenlanden. In 2009 besloot mevrouw Breedveld zich daarnaast ook nog in te zetten als secretaris van de Stichting VAC Vianen (Adviescommissie Wonen) en in 2012 als secretaris van de Cliëntenraad Werk en Inkomen Lekstroomgemeenten (WIL). Daarnaast is ze sinds 2013 medewerker bibliotheek in de Prenter. Alle vrijwilligersactiviteiten voert mevrouw Breedveld ook nu nog uit. 

Jan Bruning, 74 jaar, Vianen

De heer Bruning begon zijn vrijwilligerscarrière als voorzitter van hockeyvereniging Mixed Hockey Club Vianen (1992 tot 2004) en was hij daarna lid van het Maatschappelijk Platform LekstedeWonen (2006-2017). Op dit moment is de heer Bruning nog steeds actief als chauffeur op de Plusbus van Welzijn Vianen (sinds 2005), is hij sinds 2005 voorzitter van de Sportraad in Vianen én is de heer Bruning sinds 2007 eveneens voorzitter van de Werkgroep Veteranen Vianen. Daarbij is hij niet alleen betrokken bij de organisatie van de maandelijkse Veteranencafés, de jaarlijkse Veteranendag en de 4 mei-herdenking in Vianen, maar is hij ook altijd betrokken bij het welzijn van de veteranen en schroomt hij niet om een veteraan bij te staan of om bijstand via de andere veteranen te organiseren.

Piet van Duuren, 61 jaar, Lexmond

Sinds 1980 is de heer Van Duuren leider van diverse jeugdteams en tevens grens- en scheidsrechter bij VV Lekvogels in Lexmond. Daarnaast helpt hij ook al 40 jaar met het onderhouden van de velden en allerlei klusjes rondom het complex en de tuinen. Ook bij de jaarlijkse Potlooienparty in Lexmond is de heer Van Duuren vaste vrijwilliger en helpt hij bij het opbouwen, afbreken en opruimen, is hij verkeersregelaar en bewaakt hij 's nachts de feesttent. Daarnaast is de heer Van Duuren al 20 jaar verkeersregelaar bij de Wielerronde in Lexmond en helpt hij mee met de opbouw. Ook sinds de oprichting van de Zederikse Oldtimerdag, en later de Oldtimerdag Lexmond, is de heer Van Duuren nauw betrokken.

Anrie van Es, 49 jaar, Ameide

Vrijwilliger bij de Algemene Volleybal Vereniging Ameide (2001-2018). Lid van de activiteitencommissie van basisschool De Kandelaar in Ameide (2008-2012). Bestuurslid van Oranjevereniging Beatrix in Ameide (2003-heden). Collectant voor de Hartstichting en het Rode Kruis in Ameide (2013-heden). Algemeen lid van de Avondvierdaagse in Ameide (2016-heden). En sinds 2017 ook nog koster in de Gereformeerde Kerk in Ameide. In Ameide heeft men aan de heer Van Es een zeer actief vrijwilliger!

Leo het Lam, 63 jaar, Ameide

In 1984 richtte de heer Het Lam zangvereniging 'Zingt des Hoogsten lof' op en was hij tot 1997 adjunct bestuurslid. In 1989 gaf hij een aanzet tot een personeelsvereniging bij werkgever Boer B.V. en was hij in die jaren tot 1995 ook voorzitter. Van 1996 tot en met 2018 was de heer Het Lam bestuurslid van de Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging "De Banier" en is hij op dit moment nog steeds secretaris van de Gereformeerde Bijbelstichting, comité Meerkerk/Vianen (sinds 1988) en (sinds 1997) diaken en penningmeester bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ameide.

Hans Lemcke, 68 jaar, Schoonrewoerd

De heer Lemcke verricht sinds 1994 ondersteunende taken in de redactie van clubblad De Domphoorn, het verenigingsblad van Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden. Ook is hij sinds 1999 redactielid en sinds 2000 hoofdredacteur van dorpskrant De Klepper in Schoonrewoerd waarbij het doel is: alle mensen vanuit het hele dorp Schoonrewoerd met elkaar verbinden. En daarin slagen zij al vele jaren. Daarnaast verricht de heer Lemcke vanaf 2009 ook diverse werkzaamheden voor de Gereformeerde Kerk in Schoonrewoerd, voert hij sinds 2013 diverse werkzaamheden uit bij het Oosterlicht College, loopt hij jaarlijks vier collectes én is hij sinds 2018 vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.

Jolanda Lemcke-Valk, 57 jaar, Schoonrewoerd

Net als haar man is ook mevrouw Lemcke-Valk al jaren actief als vrijwilliger. Zo is zij van 1994 tot en met 1999 bestuurslid geweest bij Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden en is zij al vanaf 1998 redactielid van verenigingsblad De Domphoorn. Ook is mevrouw Lemcke-Valk sinds 1999 redactielid bij dorpskrant De Klepper in Schoonrewoerd, verricht zij sinds 2008 vrijwilligersactiviteiten voor het Christelijk Gemengd Koor Zout, is zij sinds 2012 voorzitter van de Liturgiecommissie in de gereformeerde kerk in Schoonrewoerd, loopt ze sinds 2013 jaarlijks vier collectes én is zij sinds 2018 vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. 

Bert van Loo, 57 jaar, Vianen

Al 35 jaar is de heer Van Loo trainer en jeugdleider bij Volleybalvereniging Servia in Vianen en is hij coördinator en organisator van het mini-kamp (een begrip binnen de vereniging). Ook is de heer Van Loo sinds 1987 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Vianen en is hij sinds 1995 lid en vicevoorzitter van de Stichting Vegen voor Roemenië. Deze stichting ondersteunt een school in Aiud (Roemenië) door het aanschaffen van diverse leermiddelen en door het aanschaffen van materialen voor de bouw en het onderhoud van het sanitair. Van fondsenwerving tot bouwactiviteiten, de heer Van Loo is bij alle activiteiten betrokken.

Leo Noordzij, 71 jaar, Vianen

Ook de lijst met vrijwilligersactiviteiten van de heer Noordzij is lang. Een opsomming… Ouderling, wijkcontactpersoon en tot op heden nog steeds ondersteuner van het wijkpastoraat bij de Gereformeerde Kerk in Vianen (vanaf 1980). Bestuurslid en scheidsrechter bij Volleybalvereniging Servia in Vianen (1986-1999). Bestuurslid bij basisschool De Brug en penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Vianen (2000-2010). Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Samenwerking Nieuwegein (2011-2016). Op dit moment is de heer Noordzij bestuurslid, coördinator Muziekpodium en coördinator Externe Verhuur bij Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen (2012-heden) en is hij daarnaast ook nog medeoprichter en penningmeester van Stichting Leergeld Vianen (2013-heden).

Ria Rietveld-Hup, 68 jaar, Ameide

Van 1971 tot 1983 was mevrouw Rietveld-Hup secretaresse jeugdwerk bij de Hervormde Gemeente Hierden/Harderwijk. In de jaren 80 raakte mevrouw Rietveld-Hup betrokken bij de dovengemeenschap in de regio én landelijk. Zo was ze van 1988 tot en met 2002 secretaresse bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat afdeling Gorinchem en trad ze in 1995 toe tot de landelijke stuurgroep voor het Dovenpastoraat waar zij regulier lid was en de laatste drie jaar (tot 2007) voorzitter. Door het volgen van diverse opleidingen en cursussen is mevrouw Rietveld-Hup sinds 2004 voorganger voor doven en slechthorenden. 

Marcel Verburg, 60 jaar, Vianen

De heer Verburg startte zijn vrijwilligerscarrière in 1982 (tot 2008) bij Scouting Nederland waar hij als gastheer en kampbeheerder ondersteuning bood aan scoutinggroepen die op het kampeerterrein in Austerlitz kampeerden. Sinds 1992 is de heer Verburg als vrijwilliger (technicus) en later oprichter en secretaris betrokken bij de Stichting Culturele en Artistieke Technische Ondersteuning (S.C.A.T.O.). Voor, tijdens en na voorstellingen is hij nauw betrokken bij de verzorging van theateruitvoeringen. Ook met het onderhoud en de vervangingsplannen houdt hij zich bezig. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de bouw van een nieuw 'cultuurpaleis' (aanbouw aan sportcomplex Helsdingen). Verder verzorgt de heer Verburg het licht en geluid tijdens de Paardenmarkt in Vianen, de 4 mei-herdenking in Vianen en de Slaginn in Hagestein en is hij vanaf 2011 eveneens bestuurslid van Stichting Cultuur & Theater Vianen (S.C.T.V.).

Rita Versluis-Verhoeff, 67 jaar, Leerdam

Al vanaf de jaren 70 is mevrouw Versluis-Verhoeff actief als vrijwilliger. Zo begon zij op 18-jarige leeftijd met het geven van wekelijkse gymlessen in Asperen en Heukelum voor kinderen van 4 jaar tot ouderen van 60 jaar. Ook heeft mevrouw Versluis van 1988 tot 1996 zitting gehad in de ouderraad van basisschool De Hobbitstee in Leerdam en was ze korte tijd vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybalbond. Want volleybal is haar lust en haar leven! Niet alleen speelt ze het spelletje al sinds 1976, van 1987 tot 2001 was zij ook ruim 15 jaar secretaresse van volleybalvereniging Wij Houden Vol in Asperen. Sinds 2001 is mevrouw Versluis een zeer actief vrijwilliger bij deze vereniging en loopt ze sinds 2014 collecte voor het Reumafonds.

Brandweermannen

Maar liefst zes brandweermannen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allemaal zijn zij twintig jaar of langer actief als vrijwillig brandweer. 

Emiel Al, 51 jaar, Hagestein

Op 11-jarige leeftijd begon Emiel Al bij de jeugdbrandweer in Hagestein. Hij stroomde door naar de vrijwillige brandweer en is inmiddels 33 jaar actief als vrijwillig brandweerman bij VRU post Hagestein. Binnen het korps heeft de heer Al diverse opleidingen doorlopen, waaronder ook de zware opleiding van brandweerduiker. Bij de post Vianen was hij enkele jaren als duiker betrokken bij vele duikinzetten. Zijn hoogste rang is Hoofdbrandwacht in de functie van manschap. De heer Al is daarnaast ook jeugdleider en actief voor de brandweervereniging, eerst als bestuurslid en momenteel als secretaris. 

Jurry Hekman, 53 jaar, Vianen

Al sinds 1987 is de heer Hekman vrijwillig brandweerman bij VRU post Hagestein. In totaal dus maar liefst 42 jaar. Zijn hoogste rang was hoofdbrandwacht in de functie van manschap. Daarnaast is de heer Hekman ook 12 jaar jeugdleider geweest op post Hagestein. Hij wordt geroemd om zijn technische kennis, gedrevenheid en professionaliteit. Door zijn technische kennis van mechanische, hydraulische en motorische systemen heeft hij menig bevelvoerder tijdens een inzet geholpen om de inzet tot een goed einde te brengen.

Andries Liefhebber, 50 jaar, Hagestein

De heer Liefhebber is sinds 1999 vrijwilliger bij VRU, brandweerpost Hagestein. Zijn hoogste rang is hoofdbrandwacht in de functie van manschap. Daarnaast is hij ook 7 jaar jeugdleider geweest en is hij momenteel al 7 jaar lid van de brandweervereniging. Hij is een zeer gedreven vrijwilliger en zijn technisch inzicht in constructies is een goede aanvulling binnen het korps.

Henry de Roos, 56 jaar, Hagestein

Van 1982 tot en met 2018 was de heer De Roos vrijwillig brandweerman bij brandweer VRU post Hagestein. Dit nadat ook hij doorstroomde van de jeugdbrandweer in Hagestein waar hij op 11-jarige leeftijd startte. Zijn hoogste rang was hoofdbrandwacht in de functie van manschap. Daarnaast was de heer de Roos ook chauffeur/pompbediende en is hij 18 jaar bevelvoerder geweest.

John Wammes, 45 jaar, Vianen

De heer Wammes is sinds 1995 vrijwillig brandweerman bij brandweer VRU post Hagestein. In 2020 dus maar liefst 25 jaar of eigenlijk 33 jaar, want voor deze periode (vanaf zijn 11de jaar) was de heer Wammes al actief bij jeugdbrandweer Hagestein. Zijn hoogste rang is brandmeester in de functie van bevelvoerder. Daarnaast is John Wammes ook chauffeur/pompbediende, post oefen-coördinator, instructeur, werkplekbegeleider én (al 16 jaar) hoofd jeugdleider. Zijn drive om mensen op te leiden valt op.

Arie van Zanten, 56 jaar, Hagestein

Ook de heer Van Zanten begon zijn brandweercarrière op 11-jarige leeftijd toen hij lid werd van de jeugdbrandweer in Hagestein. En ook hij stroomde 38 jaar geleden door naar de vrijwillige brandweer bij VRU post Hagestein. Zijn hoogste rang is Brandmeester in de functie van Bevelvoerder/manschap. De heer Van Zanten is ook 18 jaar plaatsvervangend postcommandant geweest. In die rol heeft hij vele uren gestoken om de post Hagestein te voorzien in alles wat er nodig was om de post draaiend te houden. Door al deze ervaring is de heer Van Zanten dan ook voor vele een vertrouwenspersoon geworden.