College werkt regionaal samen aan duurzame energie

Energie besparen en opwekken van duurzame energie kan slimmer en beter door samen te werken.

Energie besparen en opwekken van duurzame energie kan slimmer en beter door samen te werken. Om als gemeente hieraan bij te dragen is er een startnotitie gestuurd naar de gemeenteraad. Op 19 juli 2019 bespreekt de raad de startnotitie Regionale Energiestrategie U16.

Aanleiding

In 2015 maakte Nederland in Parijs met bijna alle andere landen in de wereld afspraken om klimaatverandering te stoppen. Er is toen afgesproken om zoveel mogelijk energie te besparen en alle kansen te benutten om duurzame energie op te wekken. Om dit in Nederland voor elkaar te krijgen is het landelijke Klimaatakkoord opgesteld. Hierin is afgesproken om op regionaal niveau een energiestrategie te maken. In Nederland zijn dertig regio’s gevormd. Gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van regio U16.

Startnotitie

De startnotitie beschrijft hoe Vijfheerenlanden samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Met de startnotitie vraagt het college de gemeenteraad om akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogenaamde energiestrategie. Energie besparen en duurzame energie opwekken kan volgens het college zowel economisch als maatschappelijk veel opleveren. Het college benadrukt dat het regionale samenwerking als kans ziet. De startnotitie is hierin de eerste stap.

Wat merkt u?         

Windmolens en zonnevelden zijn zichtbaar en nemen ruimte in beslag. De regionale energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed binnen de beschikbare ruimte per gemeente in de regio past. Ook het verwarmen van woningen zonder aardgas is een aandachtspunt. In de startnotitie staat daarom dat iedere gemeente de eigen inwoners betrekt bij het maken van keuzes.

Meer weten

Wilt u meer weten over de regionale energiestrategie? Neem eens kijkje op de website regionale-energiestrategie.nl.