Digitaal Inwonerspanel gemeente Vijfheerenlanden

Misschien heeft u ook gelezen dat weekblad Het Kontakt een TIP Inwonerspanel heeft opgericht. Dit is een ander digitaal panel dan dat van de gemeente. In dit artikel leggen we daarom nog een keer uit wat het Inwonerspanel van de gemeente is.

Misschien heeft u ook gelezen dat weekblad Het Kontakt een TIP Inwonerspanel heeft opgericht. Dit is een ander digitaal panel dan dat van de gemeente. In dit artikel leggen we daarom nog een keer uit wat het Inwonerspanel van de gemeente is.

De gemeente Vijfheerenlanden vindt de mening en ideeën van haar inwoners belangrijk. Het Digitaal Inwonerspanel Vijfheerenlanden is één van de manieren waarop we inwoners betrekken bij het beleid van de gemeente. 

De gemeente zet haar inwonerspanel in om in een vroeg stadium de mening van een representatief deel van de inwoners te vragen. Die informatie is voor ons belangrijk om problemen gerichter aan te pakken of om nieuw beleid te maken. De leden van het inwonerspanel krijgen 3 tot 4 keer per jaar de vraag om hun mening te geven over zaken als de dienstverlening van de gemeente, zorg, onderhoud openbare ruimte en nog veel meer. 

Iedere inwoner van 16 jaar of ouder kan lid worden van het Digitaal Inwonerspanel Vijfheerenlanden. Onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor de gemeente uit. Zij doen dit via internet. Het is daarom belangrijk dat u internet heeft en een eigen e-mailadres. Zo houden we de kosten van het Inwonerspanel laag. Ook kunnen we de antwoorden snel verwerken in een rapport. De uitslag van een onderzoek wordt gedeeld met de leden van het panel. Ook vertellen we wat we met de uitslag gaan doen. Het onderzoeksrapport wordt ook op de website van de gemeente gezet.

Wilt u mee doen?

Wilt u mee doen? Wordt dan nu lid van het inwonerspanel. Stuur een e-mail naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl. Geef daarin aan dat u lid wilt worden van het digitaal inwonerspanel van Vijfheerenlanden. U ontvangt dan per mail de inloggegevens. 

Begin juni houden we weer een onderzoek. Binnenkort vertellen we u hier meer over. Wie lid is van het Digitaal Inwonerspanel Vijfheerenlanden, krijgt automatisch een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen.