Duurzame opwekking van energie

Onze gemeente is net als de rest van Nederland bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan de verbetering van het klimaat. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord gaat over het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Onze gemeente is net als de rest van Nederland bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan de verbetering van het klimaat. Nederland heeft afgesproken dat de Nederlandse CO2-uitstoot omlaag moet. In het Klimaatakkoord hebben de overheid, gemeenten, waterschappen, Provincies, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt welke maatregelen er genomen moeten worden om dat doel te bereiken. Eén van deze afspraken gaat over het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Zoekgebieden voor windenergie

Eén van de mogelijkheden is het plaatsen van nieuwe windmolens. We hebben in onze gemeente een aantal gebieden die hiervoor in aanmerking komen. Deze gebieden noemen we zoekgebieden.
De zoekgebieden voor windmolens zijn:

  • Langs de A27 in de buurt van Lexmond
  • Langs de A2 bij het windpark Autena Vianen
  • Langs de A2 in de buurt van Zijderveld

Denk mee

We gaan de komende periode op verschillende manieren onderzoeken of deze zoekgebieden ook echt geschikt zijn voor windmolens en wat dat betekent voor de dorpen en de inwoners in de buurt van deze zoekgebieden:

  1. Vorm uw eigen mening. Lees u in en kijk eens bij de veelgestelde vragen op de website Natuurlijk Vijfheerenlanden.
  2. Geef uw reactie bij de kaarten met zoekgebieden op de website natuurlijkvijfheerenlanden.nl. Reacties zijn mogelijk tot 29 april. Zo kunt u met ons meedenken over de voor- en nadelen van de drie zoeklocaties voor windenergie. Daarnaast kunt u gelijk meedenken over zonne-energie.
  3. Doe mee met een gespreksronde (u kunt zich hier binnenkort voor opgeven)
  4. Vul een enquête in (later dit jaar)

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website Natuurlijk Vijfheerenlanden en vragen zijn te stellen via duurzaam@vijfheerenlanden.nl.