Economische visie Vijfheerenlanden

Dinsdag 7 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp van de Economische visie Vijfheerenlanden.

Dinsdag 7 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp van de Economische visie Vijfheerenlanden. Benieuwd naar deze visie? Het ontwerp ligt van donderdag 23 september 2021 tot en met donderdag 4 november 2021 ter inzage in de gemeentehuizen. U kunt het document ook digitaal inzien via de website officielebekendmakingen.nl.

Waarom een economische visie?

Economie beïnvloedt ons dagelijks leven. In de vorm van werk, het lokaal doen van boodschappen, het zoeken van ontspanning op de fiets of als lid van een sportclub. Maar ook lokaal uit eten gaan of een museum bezoeken draagt bij aan de economie. Het is van belang die lokale economie gezond en duurzaam te houden en te krijgen.

Dat bereiken we samen met het bedrijfsleven, onderwijs- en maatschappelijke instellingen en met de inwoners. We zorgen voor voldoende mogelijkheden voor ondernemers om te kunnen groeien. We doen dit binnen een bredere setting van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Leefbaarheid is daarbij van belang: onze werknemers moeten goed en aantrekkelijk kunnen wonen, het voorzieningenpeil is op orde en de veiligheid en bereikbaarheid zijn geborgd. Daar hoort een ambitie bij: het verkrijgen, behouden en versterken van toekomstbestendige werkgelegenheid in Vijfheerenlanden. Dat doen we samen met onze partners.

Wilt u reageren?

U wordt van harte uitgenodigd om dat te doen. Uw reactie kunt u uiterlijk donderdag 4 november 2021 schriftelijk aan ons doorgeven. Uw reactie richt u aan Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden, t.a.v. team Werken, Wonen, Recreëren en Duurzaamheid, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Daarnaast kunt u per mail reageren. Daarvoor maakt u gebruik van economische.visie@vijfheerenlanden.nl.

Vervolg

Na de inzageperiode worden alle reacties verzameld en van een antwoord voorzien in een Nota van Beantwoording. Het college verwerkt deze nota in de definitieve Economische visie die daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.