Eerste Publieksprijs Inwonersinitiatieven uitgereikt

De gemeente heeft de publieksprijs in het leven geroepen om inwoners die zich inzetten voor de gemeente, hun buurt, wijk of woonplaats in het zonnetje te zetten. Elk winnend initiatief krijgt dan ook een high tea voor de mensen die direct bij het initiatief betrokken zijn.

De Publieksprijs Inwonersinitiatieven 2019 is gewonnen door:

  • Uitbreiding kringloopwinkel Vianen met textielatelier en Bouwkringloop (categorie Kwetsbare inwoners en ontmoetingen)
  • Kinderen stimuleren om meer te bewegen (categorie Duurzaamheid, Sport & Spel)
  • Zwerfafval opruimen in Vianen (categorie openbare ruimte en voorzieningen)

Wethouder Christa Hendriksen reikte de Publieksprijs Inwonersinitiatieven uit tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vijfheerenlanden.

De gemeente heeft de publieksprijs in het leven geroepen om inwoners die zich inzetten voor de gemeente, hun buurt, wijk of woonplaats in het zonnetje te zetten. Elk winnend initiatief krijgt dan ook een high tea voor de mensen die direct bij het initiatief betrokken zijn.

In 2019 hebben ruim 60 inwonersinitiatieven een eenmalige bijdrage gekregen om een initiatief op te starten. Het college van B&W stelt elk jaar geld beschikbaar om initiatieven van inwoners te steunen.

De lijst met initiatieven is eerst voorgelegd aan de leden van het Digitaal Inwonerspanel. De initiatieven zijn verdeeld over drie categorieën.

  • Kwetsbare inwoners en ontmoetingen
  • Duurzaamheid, Sport & Spel
  • Openbare ruimte en voorzieningen

Zij konden per categorie aangeven welke drie initiatieven ze de beste vonden. De drie initiatieven met de meeste stemmen per categorie zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Alle inwoners van Vijfheerenlanden konden van 12 december 2019 tot en met 1 januari 2020 hun stem uitbrengen. In elke categorie konden ze één initiatief kiezen. In totaal hebben 346 mensen gestemd.

Groepsfoto van de winnaars van de publieksprijzen inwonersinitiatieven van 2019 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vijfheerenlanden.
Foto: Henk Looij