Eigen identiteit dorpen belangrijk

Afgelopen zomer heeft het Digitaal Inwonerspanel zich gebogen over vragen over de Toekomstvisie Vijfheerenlanden 2035 en over Zorg & Welzijn. De uitkomsten gebruiken we bij het opstellen van de Toekomstvisie 2035 en om beleid te maken voor Zorg en Welzijn.

Afgelopen zomer heeft het Digitaal Inwonerspanel zich gebogen over vragen over de Toekomstvisie Vijfheerenlanden 2035 en over Zorg & Welzijn. De uitkomsten gebruiken we bij het opstellen van de Toekomstvisie 2035 en om beleid te maken voor Zorg en Welzijn.

Toekomstvisie Vijfheerenlanden 2035
Thema Belangrijkste punten volgens inwoners
Werk en economie Het platteland en de agrarische sector behouden (61%)
De winkellocaties versterken (48%)
Bereikbaarheid Sterk maken voor een beter en passender aanbod van het Openbaar Vervoer (65%)
Het sluipverkeer in steden en dorpen aanpakken (52%)
Zorg en gezondheid De toegankelijkheid van zorg, zodat het voor iedereen dichtbij huis is (72%)
Zorg op maat voor iedereen (62%)
Duurzaamheid De vergroening van de dorpen en steden (66%)
Particuliere woningen en bedrijven duurzaam maken (52%)
Woning en leefomgeving Een passend woningaanbod voor jong en oud (67%)
De eigen identiteit van de dorpen en steden binnen Vijfheerenlanden behouden (60%)


Beleid Zorg en Welzijn

Vier op de tien werkzoekenden heeft geen hulp nodig bij het zoeken naar werk.  
De meerderheid (69%) van ouders met inwonende kinderen vindt dat ze voldoende advies en informatie hebben gekregen over kinderopvang en schoolkeuze. Informatie vinden ze vooral via internet en voorlichtingsdagen/open dagen van scholen of kinderopvang. Als ze moeite hebben met de opvoeding van kinderen dan praten mensen vooral met familie (52%), vrienden (49%) en de huisarts (32%).

Een vijfde van de inwoners heeft vaak of af en toe te maken met geldtekort. Meer dan de helft van hen (61%) vraagt niet om hulp of advies. 
Meer dan de helft van de inwoners doet vrijwilligerswerk. De helft van deze groep heeft daarbij geen hulp nodig. 30% krijgt ondersteuning van de organisatie waar ze vrijwilligerswerk voor doen. 
Een kwart van de inwoners doet aan mantelzorg. Twee derde daarvan weet bij wie ze kunnen aankloppen voor extra hulp. 

Het volledige rapport en een uitgebreide samenvatting vindt u op onze pagina Inwonerspanel Vijfheerenlanden.