Enquête winkelopenstelling op zondag

De gemeente Vijfheerenlanden vraagt uw mening over de winkelopenstelling op zondag. In het coalitieakkoord hebben de verschillende partijen afgesproken dat er per kern kan worden besloten over de winkelopenstelling op zondag. De mening van de inwoners staat hierbij centraal. Daarom houden wij een enquête onder alle inwoners van de gemeente van 18 jaar of ouder.

De enquête

De vraag die wij u stellen in de enquête is de volgende: “Mogen de winkels in uw kern open op alle zondagen van 12.00 uur tot 17.00 uur?”

Tussen woensdag 20 maart 08.00 uur en dinsdag 26 maart 20.00 uur kunt u via onderstaande knop bij de enquête komen. Daar wordt gevraagd om de enquêtecode en uw persoonlijke stemcode. De codes ontvangt u van ons in week 11 of 12 via een brief. Vervolgens kunt u ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag antwoorden.

Ga naar de enquête

Let op: u kunt met uw persoonlijke stemcode slechts één stem uitbrengen. Deze stem geldt voor de kern waar uw adres onder valt. Het is niet mogelijk om een stem uit te brengen voor een andere kern.

Na het invullen van de enquête komt u weer op de website van de gemeente Vijfheerenlanden.

Uitslag

Als ten minste 33 procent van de stemgerechtigde inwoners van een kern zijn of haar stem uitbrengt, is de uitslag bindend voor die kern. Daardoor zijn er verschillende uitslagen mogelijk:

 • Als de opkomstdrempel in een kern niet wordt gehaald, telt de uitkomst van de enquête niet en blijven de huidige openingstijden van die kern gelden. Lees meer bij vraag 14.
 • Bij een opkomst van meer dan 33% in een kern, waarvan ten minste 50% ja stemt, mogen alle winkels in die kern op alle zondagen in het jaar open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Winkels bepalen altijd zelf of zij gebruik maken van die mogelijkheid.
 • Bij een opkomst van meer dan 33% in een kern, waarvan ten minste 50% nee stemt, blijven de huidige openingstijden van die kern gelden. Lees meer bij vraag 14.

De huidige openingstijden zijn bij vraag 14 per kern opgesomd. Zo kunt u zien wat een ‘ja’ of een ‘nee’ betekent voor uw kern.

Meer informatie

Hieronder vindt u het antwoord op veel vragen over de enquête winkelopenstelling op zondag. Heeft u toch nog vragen over het invullen van de enquête? Neem dan contact met ons op via 088 – 599 7000 of info@vijfheerenlanden.nl.

 • Er wordt in de gemeente Vijfheerenlanden verschillend gedacht over het verruimen van de winkelopenstelling op zondag (het aantal koopzondagen). Daarom heeft de eerste coalitie van de gemeente Vijfheerenlanden met elkaar afgesproken de keuze voor of tegen de verruiming van de zondagopenstelling over te laten aan de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.

  De voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hadden verschillende regels over de zondagopenstelling. In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden worden nieuwe regels opgesteld, die per kern bepaald worden. Zo wordt de eigenheid van alle kernen gewaarborgd. Bovendien is de mening van onze inwoners heel belangrijk voor de gemeente. Zij weten namelijk het best wat past bij hun kern, wijk, stad of dorp. Wij vragen inwoners om hun principiële mening. Dus niet of zij willen dat die ene winkel open mag.

  Daarom heeft de coalitie in het coalitieakkoord vastgelegd dat onze inwoners per kern beslissen over de zondagopenstelling. Met deze enquête wordt de mening van alle inwoners gevraagd. Die mening is uiteindelijk bindend voor de regels voor die kern.

  Lees verder
 • Ja, wanneer de opkomstdrempel per kern is gehaald, is de uitslag voor die kern bindend. Alleen in de kernen waar de opkomstdrempel gehaald is (33%) én een meerderheid (meer dan 50%) ja stemt, wordt het voor winkels mogelijk om iedere zondag open te gaan. De openingstijden blijven van 12.00 tot 17.00 uur. 

  In de andere gevallen, wanneer de opkomstdrempel (33%) in een kern niet is gehaald of wanneer een meerderheid (meer dan 50%) nee stemt, blijven de huidige regels voor de zondagopenstelling van die kern gelden. De huidige regels kunt u onderaan lezen bij vraag 14.
   

  Lees verder
 • Ja, per kern geldt een opkomstdrempel van 33%. Dat betekent dat de uitslag alleen geldig is, wanneer ten minste 33% van de stemgerechtigden van een kern zijn of haar stem uitbrengt.

  Met de opkomstdrempel zorgen we ervoor dat de uitslag een afspiegeling is van de inwoners van de kern en niet slechts door een kleine groep inwoners wordt bepaald.

  Lees verder
 • Iedereen die op 4 maart 2019 in de gemeente Vijfheerenlanden woonachtig is en op 20 maart 2019 meerderjarig is (18+), ontvangt een uitnodiging voor de enquête. Alleen met een uitnodiging kunt u een geldige stem uitbrengen. De opkomst wordt bepaald op basis van het aantal inwoners dat hun stem mag uitbrengen.

  Lees verder
 • Vijfheerenlanden is opgedeeld in 16 kernen. In alfabetische volgorde: Ameide, Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, Hoef en Haag, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Tienhoven aan de Lek, Vianen en Zijderveld.

  De kern is bepaald op basis van uw adres. Alleen voor de adressen in Ossenwaard is een uitzondering gemaakt: die adressen horen bij de kern Vianen.

  Lees verder
 • Nee, uw stem geldt alleen voor de kern waarin u woont. Indien u twijfelt, omdat u bijvoorbeeld tussen twee kernen in woont, dan kunt u in de adressering zien in welke kern uw adres ligt. Het is niet mogelijk om uw mening te geven over andere kernen.

  Lees verder
 • Ja, uw stemcode is niet te herleiden tot uw naam of adres. De resultaten van de enquête worden alleen gesorteerd op kern om de opkomst en uitslag vast te kunnen stellen.

  Lees verder
 • U kunt uw stem uitbrengen van woensdag 20 maart 08.00 uur tot en met dinsdag 26 maart 20.00 uur.

  Papieren enquêtes kunnen tot de sluitingstijd van de gemeentehuizen op dinsdag 26 maart worden ingeleverd.

  Stemmen per post die uiterlijk dinsdag 26 maart aan zijn gekomen zijn geldig. Houd er rekening mee dat de postbezorging er enkele dagen over kan doen.

  Lees verder
 • In de uitnodigingsbrief staan twee codes: een enquêtecode en een stemcode. De enquêtecode is voor iedereen gelijk: dit is het ‘nummer’ van de enquête over de winkelopenstelling op zondag. Deze code heeft u nodig als u online de enquête wilt invullen. Met dit nummer weet het enquêteprogramma welke enquête u in wilt vullen.

  De stemcode is voor iedereen persoonlijk. Hierdoor kunnen wij bijhouden hoeveel mensen er gestemd hebben. Bovendien is de stemcode gekoppeld aan uw woonplaats, waardoor wij weten voor welke kern uw stem geldt, zonder uw persoonlijke gegevens te zien.

  Lees verder
 • Ja, het is mogelijk om op één computer de enquête voor meerdere bewoners in te vullen. Hiervoor moet de enquête na het invullen worden afgesloten. Vervolgens kan een andere bewoner de enquête opnieuw openen en zijn of haar persoonlijke stemcode invullen. 

  Let op: iedere stemcode kan slechts één keer worden gebruikt om de enquête in te vullen. De stemcode is strikt persoonlijk.

  Lees verder
 • Vouw de papieren enquête dubbel en lever deze in bij de receptie van één van de gemeentehuizen: in Vianen, Leerdam of Meerkerk. Denk eraan om dit tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te doen.

  U kunt ook de ingevulde papieren enquête in een gesloten envelop opsturen. Het retournummer hiervoor vindt u in de begeleidende brief. Een postzegel is niet nodig.

  Lees verder
 • Nee, het is niet mogelijk om door iemand gemachtigd te worden. Per persoon wordt één stemcode verstrekt. U kunt wel de papieren enquête voor iemand anders inleveren.

  Lees verder
 • Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kunt u zich melden bij de receptie van één van de gemeentehuizen. De stemcode kan dan nog éénmalig worden verstrekt.

  Lees verder
 • De drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hadden verschillende regels over de zondagopenstelling.

  In Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek (voormalige gemeente Zederik):
  Het is niet toegestaan om op een zondag open te zijn.

  In Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld (voormalige gemeente Vianen):
  Het college kan ten hoogste 12 zon- en feestdagen per kalenderjaar aanwijzen waarop winkels open mogen.

  In Kedichem, Leerdam, Oosterwijk en Schoonrewoerd (voormalige gemeente Leerdam): 
  Het college kan ten hoogste 8 zon- en feestdagen per kalenderjaar aanwijzen waarop winkels open mogen. 

  Deze regels blijven gelden, wanneer in een kern de opkomstdrempel van 33% niet wordt gehaald of wanneer ten minste 50% van een kern nee stemt. 
   

  Lees verder