GGD regio Utrecht opent vaccinatielocatie in Vianen

Vanaf maandag 7 juni wordt er voor drie weken een tijdelijke vaccinatielocatie in Helsdingen Sport & Cultuur in Vianen ingericht.

Vanaf maandag 7 juni 2021 wordt er voor drie weken een tijdelijke vaccinatielocatie in Helsdingen Sport & Cultuur in Vianen ingericht. Zo kunnen onze inwoners zich dichtbij huis laten vaccineren. Dat is fijn, want vaccineren is de belangrijkste stap om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus, aldus wethouder Volksgezondheid Marcel Verweij. 

We zijn blij dat gemeente Vijfheerenlanden op deze manier kan bijdragen aan het bestrijden van het COVID-19 virus en de coronacrisis., vervolgt wethouder Verweij. Na onderzoek is gebleken dat Helsdingen Sport & Cultuur in Vianen voldoet aan de landelijke richtlijnen. Een belangrijke eis is dat de vaccinatie op een geordende en professionele wijze, conform richtlijn, kan worden uitgevoerd. Ook is het belangrijk dat de locatie 'corona-proof', voor een eventuele langere periode beschikbaar en goed bereikbaar is. 

Pilot vaccinatielocatie voor drie weken

De GGD regio Utrecht wil graag dat iedereen zoveel mogelijk dichtbij huis terecht kan voor een vaccinatieprik. Er zijn bijvoorbeeld al vaccinatielocaties in Houten, Utrecht, Amersfoort en Veenendaal, maar nog niet in de gemeente Vijfheerenlanden. Daarom heeft de GGD aan de gemeente gevraagd hier een locatie te zoeken. De vaccinatielocatie in Vianen maakt onderdeel uit van een pilot en gaat in eerste instantie, met ingang van maandag 7 juni 2021, drie weken lang, één dag in de week open. 

Vaccin

De vaccinatielocatie Helsdingen in Vianen wordt een van de eerste locaties in Nederland waar gevaccineerd wordt met het Janssen vaccin. Het coronavaccin van Janssen bestaat uit één prik. Vanaf twee weken na de prik bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus. De kans dat u ziek wordt door het coronavirus wordt dan klein. 

Wie mag zich laten vaccineren in Helsdingen?

De Rijksoverheid bepaalt de landelijke vaccinatiestrategie. Hierin staat wie wanneer gevaccineerd wordt. De doelgroep die voor de locatie Helsdingen in aanmerking komt is de groep van geboortejaar 1967 en 1968. De mensen met een van deze geboortejaren die een uitnodigingsbrief hebben ontvangen van het RIVM, kunnen vanaf zaterdag 22 mei 2021 een afspraak inplannen voor de locatie Helsdingen in Vianen. Ook mensen van deze geboortejaren die nog géén uitnodiging hebben ontvangen kunnen vanaf zaterdag een afspraak maken. Dat kan zonder uitnodiging echter alleen online via coronavaccihttps://www.coronavaccinatie-afspraak.nlnatie-afspraak.nl 

Impact op omwonenden en gebruikers

Marcel Verweij: Helsdingen wordt zo nu en dan gebruikt voor andere activiteiten. We gaan in overleg met gebruikers van de locatie over een alternatieve locatie voor hun activiteiten. Parkeerruimte is er volop op het parkeerterrein rondom Helsdingen, dus dat zal geen problemen opleveren. Wijkbewoners kunnen straks eventueel merken dat er meer verkeer langskomt. Daarom maken we een verkeersplan met duidelijke borden in de wijk. En we informeren de omwonenden van Helsdingen via een informatiebrief.

Eigen keuze

Vaccineren is gratis en vrijwillig. Maar hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. 
Naast vaccineren blijft het testen bij klachten van groot belang. Heb je dus klachten, laat je testen en maak een afspraak via coronatest.nl of bel naar 0800-1202.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vaccinatie? Kijk dan op de website coronavaccinatie of bel naar 0800-1351. Heb je vragen over het gebruik van Helsdingen? Bel de gemeente op 088 – 599 7000.