Enquête Woonwensen

Om ervoor te zorgen dat onze inwoners prettig kunnen wonen doet de gemeente onderzoek. De gemeente heeft een enquête over uw woonwensen opgesteld.

Om ervoor te zorgen dat onze inwoners prettig kunnen wonen doet de gemeente onderzoek. De gemeente heeft een enquête over uw woonwensen opgesteld. Uw antwoorden zijn belangrijk voor de woonvisie die de gemeente gaat opstellen. In deze woonvisie zetten we de verwachte, gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen op woongebied voor de komende jaren op een rij.

De gemeente is benieuwd naar uw woonwensen. Aan wat voor soort woning heeft u behoefte? Woningen voor starters, voor senioren, sociale huurwoningen, middenhuur, zorgwoningen, beschermde woonvormen enzovoort. En wat vindt u bijvoorbeeld van verduurzaming van de woning waarin u nu woont?

Alle huishoudens van de gemeente Vijfheerenlanden ontvangen deze week een brief van de gemeente met de vraag om online een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de woonwensenenquête duurt ongeveer tien minuten.

Voor degenen die niet beschikken over internet is er de mogelijkheid een papieren vragenlijst aan te vragen bij de receptie van onze drie gemeentehuizen.

Inwoners kunnen de enquête tot en met maandag 17 juni 2019 invullen.