Gemeente Vijfheerenlanden sluit hennepconvenant

De burgemeester en het college maken bekend dat zij op 7 januari 2020 hebben ingestemd met het hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022.

De burgemeester en het college maken bekend dat zij op 7 januari 2020 hebben ingestemd met het hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022. Met dit convenant staat er een integrale aanpak en worden er dus samen maatregelen genomen om hennepcriminaliteit tegen te gaan. Er staan afspraken in tussen samenwerkingspartijen, zoals de politie en woningcorporaties, over onder andere het delen van informatie en de uitvoering.

Wat verandert er nu in de gemeente?

Er verandert eigenlijk niets. De voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik waren ook al bij een dergelijk convenant aangesloten. Leerdam en Zederik sloten toen wel aan bij een andere regio. De basis van het convenant is nog steeds hetzelfde. De gemeente blijft ook integrale controles uitvoeren en op basis van informatie en signalen van bijvoorbeeld politie of inwoners maatregelen nemen tegen hennep. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het sluiten van een pand.

Wat moet u doen als u vermoedens heeft van hennepcriminaliteit?

Heeft u vermoedens van hennepcriminaliteit meldt u dat dan vooral. U kunt hiervoor terecht bij de politie via 0900 - 8844. Meldt u het liever anoniem, bijvoorbeeld omdat de dader u ook kent? Dan kan dat. U belt dan 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp kan dat op de website veiligheidscoalitie.nl, onder het kopje ‘nieuws’. Het convenant inzien kan op afspraak bij een van onze locaties. Neem hiervoor contact op met het team openbare orde en veiligheid via 088 - 599 7000.