Gemeente Vijfheerenlanden tekent convenant Meld Misdaad Anoniem

Burgemeester Jan Pieter Lokker tekende op 22 juli het convenant van Meld Misdaad Anoniem. Inwoners kunnen bij Meld Misdaad Anoniem informatie delen die de veiligheid in Nederland verhoogt. Door de ondertekening van het convenant ontvangt de gemeente Vijfheerenlanden vanaf heden ook meldingen die gedaan worden via Meld Misdaad Anoniem.

Burgemeester Jan Pieter Lokker tekende op 22 juli het convenant van Meld Misdaad Anoniem. Inwoners kunnen bij Meld Misdaad Anoniem informatie delen die de veiligheid in Nederland verhoogt. Door de ondertekening van het convenant ontvangt de gemeente Vijfheerenlanden vanaf heden ook meldingen die gedaan worden via Meld Misdaad Anoniem.

Voordeel 

Het voordeel van de samenwerking is de betere aanpak van georganiseerde criminaliteit die niet meteen zichtbaar is. Door het delen van deze informatie is de gemeente beter in staat om anonieme meldingen en bij de gemeente beschikbare informatie te verbinden. Het delen van de informatie is niet van invloed op de anonimiteit van de melder, deze blijft altijd gegarandeerd. 

Meldingen

De prognose is dat er jaarlijks enkele tientallen meldingen worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem. De meldingen zijn onderverdeeld in verschillende klassen. Dit kunnen bijvoorbeeld meldingen zijn over illegale huisvesting, fraude met uitkeringen, milieu- en afvaldelicten of radicalisering. 

Zelf een melding doen?

Inwoners kunnen vermoedens van criminaliteit anoniem melden via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast blijft ook de politie (0900-8844) en de gemeente (088 - 599 7000) bereikbaar voor inwoners wanneer zij zich zorgen maken over veiligheid in de gemeente.