Gemeente Vijfheerenlanden telt het verkeer

In de maand september worden verkeertellingen uitgevoerd door middel van telslangen op onze wegen.

In de maand september worden verkeertellingen uitgevoerd door middel van telslangen op onze wegen. De informatie gebruiken wij om beter in beeld te hebben waar en hoeveel verkeer er is en wat de gemiddelde snelheid is. Daarmee kunnen we onderzoeken hoe we dit voor de toekomst in betere banen kunnen leiden.

Er kan sprake zijn van overlast, omdat deze tellussen geluid geven als er over heen wordt gereden. Als u hier hinder van heeft, dan kunt u dit melden. We onderzoeken dan of er een ander tellocatie te vinden is.

In november volgt nog extra onderzoek naar het sluipverkeer in onze gemeente. Voor dit onderzoek worden radarsystemen gebruikt, die kentekens kunnen herkennen. Deze gegevens worden uiteraard geanonimiseerd, zodat aan alle voorwaarden van de privacy wordt voldaan. Dit systeem zal geen geluidsoverlast veroorzaken.