Grasaren en honden uitlaten

Problemen met de aren ontstaan hoofdzakelijk door gedroogd gras. Onze inwoners worden op de hoogte gesteld van het moment dat we gaan maaien en dat het gras een week ligt te drogen. We hopen dat hondenbezitters mogelijk hun rondje tijdelijk aan passen om geen risico te lopen op vervelend dierenleed.

Het uitgangspunt van de gemeente is om de bermen zoveel mogelijk ecologisch te beheren ter herstel van de biodiversiteit. Deze bermen worden 2 maal per jaar gemaaid. Het maaisel blijft 5 tot 7 dagen liggen zodat kruiden zich kunnen uitzaaien waarna het maaisel wordt verzameld en afgevoerd. Via de gemeentelijke communicatiekanalen brengen wij onze inwoners op de hoogte wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd worden.
 
Binnen het hondenbeleid geldt de algemene regel: binnen de bebouwde kom aanlijnplicht en opruimplicht mits anders aangegeven. Er zijn twee uitzonderingen:

  • uitlaatgebied, hier geldt wel een aanlijnplicht en in de meeste gevallen geen opruimplicht
  • losloopgebied, hier geldt zowel geen aanlijnplicht als in de meeste gevallen ook geen opruimplicht

Er is een aantal bermen die zowel een uitlaat- / losloopgebied zijn als een ecologische te beheren berm waaronder de Bentz-Berg in Vianen. Binnen het hondenbeleid staat deze berm aangeduid als losloopgebied. Mensen kunnen hier over het fietspad de hond uit laten. Om aren en hoog gras te voorkomen wordt links als rechts van het fietspad een strook van 1 a 1,5 meter 4 x per jaar gemaaid. De problemen met de aren ontstaan hoofdzakelijk door gedroogd gras.
 
Onze inwoners worden dus op de hoogte gesteld van het moment dat we gaan maaien en dat het gras een week ligt te drogen. Het is dus voor hondenbezitters mogelijk hun rondje tijdelijk aan te passen om geen risico te lopen op vervelend dierenleed.
 
Nu is er in deze berm van de Bentz-Berg in Vianen door hondenbezitters zelf een pad gecreëerd (een zogenaamd olifantenpad) door het gras. Deze is door de gemeente niet extra gemaaid. Naar aanleiding van deze meldingen hebben wij met onze aannemer besproken dat links 1,5 meter en rechts 1,5 meter van dit pad het gras mee gemaaid wordt met de gazons. Dit betekent dus dat het gras daar niet hoger wordt dan 9 centimeter.